Hibe Kredi

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Test Soru Cevapları Nedir?

Geleneksel ve İleri Girişimcilik Eğitimleri İnternet üzerinden online olarak verilmeye başlanmıştır. Videolu olarak verilen her iki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sonrasında ise bir teste tabi tutulursunuz. İzlemesini tamamladığınız her eğitim videosu sonrasında ise konu ile alakalı tam 30 tane size soru sorulur. Toplamda 16 tane eğitim videosu olduğunu varsayarsak Geleneksel ve İleri Girişimcilik Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak için 16*30= 480 tane test sorusunu cevaplamanız gerekmektedir.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Test Soru Cevapları Nedir?

Peki, uzaktan eğitimle 2022 yılında verilen bu değerlendirme kurslarındaki sorulan bu sorular nelerdir? Doğru olarak cevapları ise nedir? Merak eden yeni girişimcilerimiz için işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. sınav soru ve cevapları!

KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Değerlendirme Sınavı Soru ve Cevapları Nedir? Bölüm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

İş fikri KOSGEB desteklenen sektörler içinde yer almanız, Geleneksel Girişimcilik Eğitimi almanız için yeterlidir. Eğitimleri almak için ise e-Devlet şifrenizin olması yeterlidir. Geleneksel Girişimcilik Eğitimlerine katılmanız durumunda ise her eğitim videosu sonlarında bir teste tabi tutulursunuz. Toplamda ise 8 eğitim videosu vardır. Her video da ise 30 test sorusu yer alır. Böylece Geleneksel Girişimcilik Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlaya bilmeniz için 240 tane testi çözmeniz gerekir. Sınavlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. bölümlerde sorulabilecek örnek soru ve cevapları ise aşağıdaki gibi olmaktadır.

Bölüm -1-

Soru 1 : Bir firma henüz Türkiye’de mevcut olmayan bir hizmeti pazarda sunarak çok önemli başarı yakalaması bu girişimcilik sürenin hangi şamasına örnek olarak verilir?
Cevap : Fırsatların tespiti.

Soru 2 : Lider ve yönetici ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.
Cevap : Liderlik, bir yönetsel makamı çoğu zaman ifade etmektedir.

Soru 3 : Bir hizmet yada ürünü var etmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları en yüksek değeri yaratacak şekilde parçalarını bir araya getirerek değer yaratan kişilere ne isim verilir?
Cevap : Girişimci.

Soru 4 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik başarısızlıklarında bir sebep olduğu kadar çoğu zamanda bir sonuçtur?
Cevap : Nakit yetersizliği.

Soru 5 : Aşağıdakilerden hangisi girişimin gelecek kuşaklara miras bırakacağı bir paydaşıdır?
Cevap : Doğa.

Soru 6 : Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik ile ilgili doğru bilinen fakat yanlış olanlardan biri değildir?
Cevap : İş fikriniz ne kadar kıymetli olursa olsun tek başına hiç bir değeri yoktur.

Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi başarılı girişimcilerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir.
Cevap : Stres

Soru 8 : Toplumuzun ihtiyaç duymuş olduğu ürün ve hizmetleri üretme ve sunmak için sorumluk altına giren kişilere ne isim verilir?
Cevap : Girişimci

Soru 9 :
1. Finansal kaynakların verimli olarak kullanılması.
2. Doğru zamanda stratejilerin belirlenmesi.
3. Yeniliğe önem verilmesi.
4. İşimize yatırım yapma
Kurduğumuz iş yerinin hızlı bir şekilde ilerlemesi için yukarıdakilerin hangisini uygulamamız gerekir?
Cevap : Hepsi

Soru 10 : Girişimcilik sürecinde, işi geliştirme ile ürünlerin/hizmetlerin satış gelirlerinin yapılan harcamalar ile aynı seviyeye gelinceye kadar geçen işletmenin finans ihtiyacının olduğu alana ne ad verilir?
Cevap : Ölüm vadisi.

Soru 11 :İyi bir işyeri yöneticinin aşağıdakilerden öncelikle sahip olası gereken özelliği nedir?
Cevap : İyi bir planlayıcı olması.

Soru 12 : Girişimcilik hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?
Cevap : Çok karmaşık İş fikrinde başarı garantidir.

Soru 13 : Yönetim fonksiyonlarından aşağıdakilerden hangisi biri değildir?
Cevap : Programlama.

Soru 14 : Girişimcilik motivasyonlarından aşağıdakilerden hangisi biri değildir?
Cevap : Çevresel motivasyonlar.

Soru 15 : 45 çalışanı olan ve 20.000.000 ciro çeviren bir işletmenin büyüklüğü, mevcut yasalarımızda ne şekilde tanımlanmıştır?
Cevap : Küçük işletme.

Soru 16 :
1. Tutarlı
2. İş birliğine önem veren
3. Sorunlara geçici çözümler üreten
Etkili bir liderin genel özelliklerinden yukarıdakilerinden hangileridir?
Cevap : 1 ve 2

Soru 17 : Başarılı bir girişimcinin en önemli fonksiyonu hangisidir?
Cevap : Yenilikçi bir işletme ve yenilik yapma kurmasıdır.

Soru 18 : Girişimcinin sırf kendisinin ve ailesinin geleceğini ekonomik anlamda güvence altına almak amacıyla işyeri kurmaya karar vermesi hangi tür girişimcilik motivasyonunun kapsamına girmektedir?
Cevap : Güvenliğe yönelik motivasyonlar.

Soru 19 : KOBİ’lerin aşağıdakilerden hangisi girişimcilerinden kaynaklanan dezavantajlarından biridir?
Cevap : Sektörde yeni olmalarından dolayı kaynaklı tecrübe ve bilgi eksikliği.

Soru 20 : Girişimcinin kuruluş aşamasında aşağıdaki seçeneklerden hangisi sermaye bulacağı kaynaklardan biri değildir?
Cevap : Tedarikçiler.

Geleneksel Girişimcilik değerlendirme diğer sınav soru ve cevaplarının devamını görmek için lütfen tablomuzdan ilgili eğitime ait eğitim bölümüne tıklayınız.

GELENEKSEL GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ TEST SORU VE CEVAPLARI
Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4
Bölüm 5 Bölüm 6 Bölüm 7 Bölüm 8

Geleneksel Girişimcilik Eğitimi sonrasında iş fikri NACE kodu İleri Girişimcilik içinde olanların alması gerektiği İleri Girişimcilik Eğitimi örnek test ve soruların cevaplarını da aşağıda bulabilirsiniz.

KOSGEB İleri Girişimcilik Testi Soru ve Cevapları Nedir? Bölüm 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Eğitimi almadan İleri Girişimcilik Eğitimi alamazsınız. İleri Girişimcilik Eğitimi almanız için ise iş fikrinizin NACE kodunun İleri Girişimcilik Destekleri içinde olması gerekir. Aksi, halde bu eğitimi boş yere almış olursunuz. İleri Girişimcilik Eğitimi de 8 videodan oluşur. Eğitimleri sonralarında ise yine testler girişimciye uygulanır. Testler ise videolar gibi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 bölümden oluşmaktadır. Her bölümünde ise yine 30 tane soru sorulur. Testler de sorulan örnek soru ve cevapları ise şu şekildedir.

Bölüm -9-

Soru 1 : Girişimcinin başarılı tanıştırmalar yapma sürecinde aşağıdakilerden hangisi kaçınması gereken hatalardandır?

Cevap : Tanıştırmanın gününün hemen ertesi günü arayarak tanışmanın sonucunu nasıl geçtiğinin sorgulamalıdır.

Soru 2 :
1. Girişimcinin çevresindeki önceden iş kurmuş diğer girişimciler.
2. Danışmanlık şirketleri.
3. Tanıdıklarca önerilen emlakçılar.
4. Denetim şirketleri.
5. Girişimcinin gayrimenkul uzmanı tanıdıkları.
Yukarıda numaralandırılmış kişi ya da organizasyonlar yada kişiler hangisi/hangileri iş kurma networking planı kapsamında yürütülen işyerinin kiralanması aktivitesinde destek alınabilecek kişi ya da kişilerdendir?
Cevap : 1, 3 ve 5

Soru 3 :
1. Bu kişileri işi düşmeden aramalıdır.
2. Özel günler için bu kişilere özel mesaj göndermelidir.
3. Sıklıkla arayarak taleplerini dile getirmelidir.
4. Dönemsel olarak birebir görüşme fırsatı yaratmalıdır.
Numaralandırılmış olan bu ifadelerden hangisi/hangileri girişimcinin networkingde takip sürecinde tanıştığı kişilerle ilgili yapılması gerekenlerdendir?
Cevap : 1, 2 ve 4

Soru 4 :
1. İnsanları başkalarıyla tanıştırma.
2. Sektöre ait haber ve gelişmeler.
3. Faydalı bir kitap önerisi.
4. Fırsat paylaşımı.
Paylaşım faaliyetlerinden yukarıda yer alanlardan hangisi/hangileri networking kapsamında girişimcinin çevresiyle yapabileceği bilgi paylaşımlarındandır?
Cevap : Hepsi.

Soru 5 : Girişimcinin aşağıdakilerden hangisi üçüncü halka networking paydaşlarındandır?
Cevap : Finansal kuruluşlar.

Soru 6 : Sosyal ağ kullanımıyla ilgili girişimcinin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap : Sosyal ağlardaki tartışmalarda aktif bir şekilde yer almalıdır.

Soru 7 : Girişimcinin kendine ve girişimine aşağıdakiler den hangisi dışardan bir gözle bakarak değerlendirme yapabilecek, konusunda uzman kişileri ifade eder?
Cevap : Mentor

Soru 8 :
1. İşyerinin kiralanması
2. Yasal kuruluş işlemlerinin yapılması
3. Makine ekipmanlarının satın alınması
4. Üretimin başlatılması
5. Satışların kontrolü
6. Satış performanslarının analizi
Numaralandırılmış olan 6 faaliyetlerden hangisi/hangileri İş Kurma Networking Planı kapsamında yürütülen aktivitelerdendir?
Cevap : 1, 2, 3, ve 4

Soru 9 : Girişimcinin çevresini ve kendini aşağıdaki seçeneklerden hangisi güncel tutabilmek için yapabilecekleri arasında yer almaz?
Cevap : Kurduğu bağlantılara gün aşırı ziyarette bulunmak

Soru 10 : Aşağıdakilerden hangisi, tanışmayı planladığı kişilerin bulunduğu etkinlik öncesi hazırlık listesinde girişimcinin yer almaz?
Cevap : Girişim iş süreci planı.

Soru 11 : Aşağıdakilerden hangisi networking değildir?
Cevap : İnsan kullanmaktır.

Soru 12 : Tanışma sürecini hızlandıracak arasında aşağıdaki adımlar arasında yer almaz?
Cevap : Sosyal ağlarda farklı profillerle aktif paylaşım yapmak.

Soru 13 :
1. Tanışılan kişiye sürpriz telefon araması yapma
2. Tanışılan kişinin sektörüyle alakalı makale paylaşmak
3. Tanışılan kişiyi kültürel bir etkinliğe davet etmede bulunma
4. Sosyal ağ vb. mecralarda tanışılan kişinin ihtiyacını gördüğünde destek olmak
Numaralandırılmış eylemlerden hangisi/hangileri tanışma sonrası takip kapsamında girişimcinin değerlendirebileceği eylemlerdendir?
Cevap : Hepsi

Soru 14 : İşimizi kurup, geliştirme yaparken izlenen networking adımlarından mevcut çevrenin incelenmesi adımına ilişkin hangisi yanlıştır?
Cevap : Kuluçka Merkezleri KOSGEB eğitimlerinde oluşturulan bir yapıdır.

Soru 15 : Girişimcinin yaptıklarını kısa bir şekilde anlatan, karşısındaki kişinin soru sormaya yönelten ve hoş sohbetin başlamasını sağlaya ve tanışma metoduna aşağıdakiler den hangisi denir.
Cevap : Asansör cümlesi.

Soru 16 : “Paydaşların hepsi çok önemlidir. Ama bir tanesi var ki, girişimin geleceğini daha çok daha fazla bir şekilde etkiler.” Bu paydaş, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Ortak(lar)

Soru 17 : Girişimcilik ekosisteminde ve iş dünyasında girişimcinin doğrudan etkisinin olduğu tanınma sürecini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Aktif tanınma.

Soru 18 : Girişimcinin sosyal ağlarda etkili bir çevre oluşturmasıyla aşağıdakilerden hangisi doğrudan ilgili değildir.
Cevap : Profilinizde size ait resim olmasa da olur.

Soru 19 : Bir buluşma öncesi girişimcinin aşağıdakilerden hangisi networking hazırlığında önemlidir?
Cevap : Hepsi

Soru 20 : Paydaş yönetim stratejisine göre girişimcinin çevresinde kaç networking halkası vardır?
Cevap : 3

KOSGEB İleri Girişimcilik Eğitim testlerinde sorulan örnek soru ve cevaplarının devamını aşağıdaki tabloda tıklayarak göre bilirsiniz.

KOSGBE İLERİ GİRİŞİMCİLİK TESTİ ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI
Bölüm 9 Bölüm 10 Bölüm 11
Bölüm 12 Bölüm 13 Bölüm 14

KOSGEB Geleneksel ve İleri Girişimcilik testlerinde çıkabilecek soru örnekleri ve bunlara ait cevapları bu şekildedir. Farklı merak etmiş olduğunuz sorular varsa bunları bizlere sorunuz. Alanın uzmanlarımız tarafından gün içinde sizlere doğru cevaplar verilecektir.

BİZİ LÜTFEN DEĞERLENDİRİN
[Toplam: 124 Ortalama: 4.3]

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 82 YORUM
  1. Ali dedi ki:

    Bölüm 15-16 neden yok acaba.

  2. Murat dedi ki:

    Merhaba öncelikle emeğinize sağlık 15 ve 16. sorular gelecek mi?

1 7 8 9