Hibe Kredi

2023 TARSİM Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar? (Hesaplama Makinası)

2023 TARSİM hayvan sigortası prim ödemelerine devlet desteği resmi gazetede yayımlandı. Kapsam içine giren hayvanlar ise; büyükbaş, (süt sığırı ve besi) küçükbaş (koyun, keçi) ve kanatlı hayvanlar (tavuk, hindi) yer almaktadır. Prim ödeme poliçeleri yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 12 ila 18 aylık olarak planlanmaktadır. Devletin sağladığı destek oranı ise %50 olarak yine devam etmektedir.

2023 TARSİM Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar? (Hesaplama Makinası)

Yavru atma, hırsızlık, şap hastalığı hatta terör, grev veya halk harekatlarını dahi kapsayan hayvan sigortası prim ödeme hesaplaması nasıl yapılır?

Büyükbaş Hayvan Sigortası Şartları Nedir?

En az 5 büyükbaş manda, süt ve besi sığır hayvanınızı sigorta yaptırmanız dahilinde bir çok ölümcül risklere karşın hayvansal sermayenizi güvence altına almış olursunuz. TARSİM tarafından iş birliği içinde olan sigorta acentelerinden yaptıracağınız poliçe kapsamında büyükbaş hayvanlarınız şu güvencelere sahip olmuş olur.

 1. Hayvansal hastalıklara yakalanma karşı doğacak olan telef durumları.
 2. Gebelik ve doğum müdahaleleri.
 3. Cerrahi yapılacak olan müdahaleler.
 4. Herhangi oluşacak kazalara karşı.
 5. Zehirli yılan ve böcek sokmaları sonrası yaşanan ölümler.
 6. Zehirli çayır otları ile yem tüketimi sonrası yaşanan kayıplar.
 7. Doğal afetler ile güneş çarpması sonucu kayıplar.
 8. Yangın ve infilak sonucu meydana gelen mecburu kesimler ile ölüm durumlarında.
 9. Süt sığırları için yavru atma ve doğum sonrasında 1 hafta içinde yavrumun ölüm riskleri.

  blank

  Büyükbaş-Hayvan-Sigortası-Şartları

Sigorta kapsamında güvence altına alınmaktadır. Poliçenizi devletin %50 indirim desteği ile oluşturmak için Büyükbaş Hayvan Hibe Kredisi Şartları olduğu gibi sigorta yaptırmanın da bazı şartları vardır.

 1. Sigorta poliçesinin oluştura bilmesi için en az 5 büyükbaş hayvanı sigortalatma yaptırmanız gerekmektedir.
 2. Büyükbaş hayvanlarınız veteriner bilgi sistemi yani TÜRKVET ‘e kayıtlı olması lazım.

Geniş ve dar olarak TARSİM besi hayvan sigortası prim ödemesi peki nasıl hesaplanır?

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Sigortası Fiyatları Hesaplaması

TARSİM Büyükbaş hayvan sigortası 12 ila 18 ay süreler için yapılabilmektedir. Bu seçenekle birlikte yine isteyen çiftçilerimiz büyükbaş hayvan sigortalarını DAR yada GENİŞ kapsamlı olarak da yapabilmektedir. TARSİM tarafından büyükbaş hayvan sigortası fiyatlarını belirleyen diğer bir husus ise büyükbaşın SÜT SIĞIRI mı? yoksa BESİ SIĞIRI mı? olduğudur. Bu iki büyükbaş hayvan cinsine göre 12 ile 18 ay vadeli olarak hem DAR hem ise GENİŞ olarak TARSİM sigorta prim ödemesi hesaplanır. Bu hesaplamalara geçmeden önce büyükbaş hayvan sigortalarında hem süt hem ise besi hayvan sigortasıyla ile ilgili bilmeniz gereken unsurlara da yer vermek istiyorum.

SÜT SIĞIRI TAZMİNATI HESAPLAMA & DETAYLAR

 1. Süt sığır tazminat hesaplamasında poliçede yer alan hayvan birimi esas alınmaktadır.
 2. Poliçe eğer muafiyetli ise muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmez.
 3. Tazminat hesabı yapılırken hasar miktarının poliçede belirtilmiş olan muafiyeti aşan miktarı esas olarak alınmaktadır.
 4. Sigorta bedeli üzerinden yapılan hesaplamalarda muafiyet bedeli indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanarak tazminat miktarından indirilmektedir.
 5. Hayvanın derisinden, etinden yada benzeri yerlerinden istifade edilmesi hallerinde bu kısımlara ait bedel sovtaj olarak düşülmektedir.
 6. Süt sığırı hayvanına ödenecek olan tutar, TARSİM eksperi raporunda belirtilen kusur oranları düşürüldükten sonra ödenir.
 7. Yavru atmada yavru atma sayısına bakılmaksızın hasarlarda %15 ölümlerde ise %20 sigorta bedeli üzerinden hesaplama yapılır.
 8. Yavru atma poliçesi hesaplaması yapılırken bir hayvan için 18 aylık poliçelerde 2 aylık olarak alınılmaktadır.
 9. Ananın ölmesi ile yavrunun da ölmesi halinde ayrıca yavru için tazminat ödenmez.

Süt sığırı hesaplaması için örnek tablomuz ise şu şekilde oluşur.

GENİŞ KAPSAMLI SÜT SIĞIRI 12 AYLIK SİGORTA PRİMİ TARİFE 
Hayvan Yaşı Hayvan Sayısı Prim Bedeli
1-3 Aylık Hayvan Sayısı 5 10.000 TL
4-15 Aylık Hayvan Sayısı 5 10.000 TL
16-48 Aylık Hayvan Sayısı 5 10.000 TL
49 Aylık ve Üzeri Hayvan Sayısı 5 10.000 TL
  • Toplam Sigorta Bedeli: 200.000.00
 • Toplam Pirim Bedeli:15.000 TL
 • Devlet Desteği: 7.500 TL
 • Sigorta Ettirecek Olan Ödeyeceği Prim: 7.500 TL
 • Prim Fiyatı: 7.50 TL

ÖDEME TABLOSU

 • Peşinat: 1.875.00 TL
 • Taksit: 5 Ay 1.125.00 TL

Not: Geniş kapsamlı süt sığırı prim hesaplamasına şap hasatlığı ve terör teminatı dahil edilmemiştir.

DAR KAPSAMLI SÜT SIĞIRI 12 AYLIK SİGORTA PRİMİ TARİFE 
Hayvan Yaşı Hayvan Sayısı Prim Bedeli
1-3 Aylık Hayvan Sayısı 5 10.000 TL
4-15 Aylık Hayvan Sayısı 5 10.000 TL
16-48 Aylık Hayvan Sayısı 5 10.000 TL
49 Aylık ve Üzeri Hayvan Sayısı 5 10.000 TL
 • Toplam Sigorta Bedeli: 200.000.00
 • Toplam Pirim Bedeli: 1.260.00 TL
 • Devlet Desteği: 630.00 TL
 • Sigorta Ettirecek Olan Ödeyeceği Prim: 630.00 TL
 • Prim Fiyatı: 0.63 TL

ÖDEME TABLOSU

 • Peşinat: 157.50 TL
 • Taksit: 5 Ay 94.50 TL

Not: Dar kapsamlı süt sığırı sigorta prim hesaplamasına hırsızlık dahil edilmemiştir.

BÜYÜKBAŞ BESİ SIĞIRI TAZMİNATI HESAPLAMA & DETAYLAR

 • Besi hayvanı sigorta hesaplaması; canlı yada karkas ağırlığının hasar tespiti sırasında TARSİM eksperleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlenir. Değerin geçmesi durumunda ise her halükarda poliçedeki sigorta bedeli esas alınır.
BÜYÜKBAŞ BESİ HAYVANI 12 AYLIK SİGORTA PRİMİ TARİFE 
Hayvan Yaşı Hayvan Sayısı Prim Bedeli
11 Gün 15 Aylık 5 5.000 TL
15-36 Ay Dahil 5 5.000 TL
 • Toplam Sigorta Bedeli: 50.000 TL
 • Toplam Pirim Bedeli: 2035TL
 • Devlet Desteği: 1.017 TL
 • Sigorta Ettirecek Olan Ödeyeceği Prim: 1.017 TL
 • Prim Fiyatı: 4.07 TL

ÖDEME TABLOSU

 • Peşinat: 254.38 TL
 • Taksit: 5 Ay 152.62 TL

Not: Geniş kapsamlı besi hayvanı prim hesaplamasına şap hasatlığı ve terör teminatı dahil edilmemiştir.

Küçükbaş Hayvan Sigortası Fiyatları Ne Kadar?

Çiftçilerimizin alın terleri boşa gitmemesi için kurulan TARSİM sigorta havuzu sayesinde küçükbaş hayvanlarınız %50 devlet desteği ile sigorta altına alınmaktadır. 2005 yılında çıkarılan tarım sigortaları kanunu ile devletin desteğini arkasına alarak kurulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı bu yapının en temel iki tuğlasıdır.

blank

Küçükbaş-Hayvan-Sigortası-Fiyatları-Ne-Kadar

Küçükbaş koyun veya keçi sürünüzü bu devletin sizlere sağlamış olduğu bu sigorta sistemi ile güvence altına alabilirsiniz. Sigorta poliçesi fiyatları ne kadar olduğuna geçmeden önce gelin bu kapsamda küçükbaş hayvanlarınız hangi güvence altına alınıyor bir bakalım.

 1. Çeşitli hayvansal hastalıklar
 2. Cerrahi müdahale ile gebelik ile doğum
 3. Her türlü yaşanacak kaza sonrası telef
 4. Kurt gibi vahşi hayvan saldırıları sonrası yaşanan kayıplar
 5. Zehirli böcek ile yılan sokmaları
 6. Otlara ve yeme bağlı yaşanan zehirlenmeler
 7. Güneş çarpmaları ile doğal afetler
 8. Yangın sonrası oluşan ölümler yada mecburu kesimler

Sigorta kapsamına alınmaktadır. TARSİM küçükbaş hayvanı sigortalatmanız durumunda ise ödeme planınız DAR ve GENİŞ kapsamı olarak şu şekilde oluşmaktadır.

DAR KAPSAMLI KÜÇÜKBAŞ 12 AYLIK SİGORTA PRİMİ TARİFE 
Hayvan Yaşı Hayvan Sayısı Prim Miktarı (Tavan)
11-60 Günlük Hayvan Sayısı 5 1200 TL
61-120 Günlük Hayvan Sayısı 5 1875 TL
121-240 Günlük Hayvan Sayısı 5 2650 TL
241-1825 Günlük Hayvan Sayısı 5 3750 TL
 • ÖDEME TABLOSU
 • Toplam Sigorta Bedeli: 47.375
 • Toplam Pirim Bedeli: 198.97
 • Devlet Desteği: 99.48
 • Sigorta Ettirecek Olan Ödeyeceği Prim: 99.49
 • Prim Fiyatı: 0.42
 • Peşinat: 24.87 TL
 • Taksit: 5 Ay 14.92 TL

Not: Dar kapsamlı küçükbaş hayvan sigorta prim hesaplamasına hırsızlık ve şap hastalığı dahil edilmemiştir.

Herhangi bir ölüm halinde sigorta bedelinizin %90 oranı geri alırsınız. Bu da 1.000 TL için 900 TL geri alınması anlamına gelir. 800 TL için ise geri alınacak olan miktar 720 TL olacaktır. Yapmış olduğum hesaplama prim bedelleri ortalama rakamlar ele anılarak yapıldığını bilmenizi isterim.

Kümes Hayvanı Tavuk, Hindi Sigorta Prim Ödemesi Hesaplaması

Kümes hayvanlarınızı şayet kapalı sistemde üretim yaparak BİO GÜVENLİK ve HİJYEN TEDBİRİ alınmış olan tesislerde üretmeniz halinde %50 devlet desteği ile sigorta yaptıra bilirsiniz. Hindi ve tavukların istifade edecekleri %50 indirimli kümes hayvan sigortası prim hesaplaması peki nasıl yapılır? Poliçe kapsamında kümes hayvanlarınız ne gibi risklerden teminata altında alınır? Geniş ve Dar kapsamlı olarak hesaplama ve işlemleri ve poliçe kapsamı şu şekildedir.

blank

Kümes-Hayvanı-Tavuk,-Hindi-Sigorta-Prim-Ödemesi-Hesaplaması

Poliçe Kapsamına Giren Riskler:

 1. Çeşitli hayvansal hastalıklar
 2. Kazalar sonrası doğacak olan ölümler
 3. Yem zehirlenmesi
 4. Doğal afetler sonrası oluşan telefler
 5. Yangın sonrası meydana gelen ölüm ve mecburu kesimler

Poliçe kapsamına girmektedir. Tavuk ve hindi sigorta prim hesaplama işlemi ise DAR ve GENİŞ kapsamlı olarak şu şekilde yapılır.

Örnek Kümes Prim Hesabı

 Geniş Kapsamlı    Dar Kapsamlı
Terör teminatı İstiyor Mu?  Hayır    Evet
Ek Hastalık Teminatı İstiyor Mu?  Hayır    Evet
Ürün Cinsi :
Yetiştirme Amacı(Kategori) :
45 Günlük 12 Aylık
Kümesteki Hayvan Adedi :
Birim Bedeli :
Toplam Sigorta Bedeli :
Toplam Prim Bedeli :
Devlet Desteği :
Sigorta Ettirenin Ödeyeceği Prim :
Prim Fiyat :
Ödeme Planı
Peşinat Tutarı : 123,75
Taksit Tutarları Ödeme Tarihleri
74,25 09/05/2023
74,25 09/06/2023
74,25 09/07/2023
74,25 09/08/2023
74,25 09/09/2023
Hesaplanan prim üzerinde indirim veya sürprim yoktur.

Kümes hayvanı olarak 500 tavuk için TARSİM örnek hesaplaması da bu şekildedir. Bizler mevcut canlı hayvan sayınızın ne kadar olduğunu hali ile bilemeyiz. Bu hesaplama bu nedenle örnek olarak sizler için yapılmıştır. Sizler mevcut hayvan sayınıza göre çok daha sağlıklı bir şekilde arzu ederseniz TARSİM hayvan sigortası hesaplamasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Cevap ⇓ da.

TARSİM Hayvan Sigortası Hesaplama Makinası Hakkında

TARSİM hayvan sigortası hesaplaması için bir makine uygulaması geliştirmiştir. Yukarıda yapmış olduğumuz TARSİM hayvan sigortası hesaplamalarını böylece sizlerde kendinizde yapabilmektesiniz. TARSİM hayvan sigortası hesaplamasını mevcut canlılarınız için yapmak için hesaplama makinasının bağlantısı ise aşağıda yer almaktadır.

💻 Farklı tutarlarda hayvan sigorta hesaplaması yapmak isteyenler için bağlantımız burada yer almaktadır.

TARSİM hayvan sigortası hesaplamasını yaparken çıkan sonuçta dikkat edilmesi gerekilen önemli bir husus vardır. Bu husus bağlantısını vermiş olduğumuz sayfada da sizlere yazılı olarak aşağıdaki gibi bildirilmektedir.

 • UYARI: On-Line Prim hesaplama menüsünde hesaplanan prim tutarına DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTALARI TARİFE VE TALİMATLAR’ında belirtilen ( Detaylı Bilgi için tıklayınız ) İndirimler ve ek primler dahil değildir. Üreticilere fiyat teklifi verilirken bu hususun dikkate alınması önemle rica olunur.

Sizin örnek olarak TARSİM hayvan sigortası hesaplamalarını yaptık. Yukarda da mevcut canlı büyükbaş, küçükbaş yada kanatlı sektörü için mevcut canlılarınız için kendinizin TARSİM hayvan sigortası poliçesi hesaplamasını yapacağınız makine adresine yer verdik. Şimdi sonra olarak oluşturulan bu poliçeden nasıl yararlanabileceğinizi aşağıda anlatıyoruz.

Sigortalı Hayvan Ölümü Durumunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Sigortalı hayvan ölümü imkanlarından yararlanmak için ilk olarak sigorta işleminizin başlamış olması gerekmektedir. Talep edilen hayvan sayısına ulaşmış olan çiftçilerimizin hayvanları sigorta yaptıra bilmesi için diğer bir şart ise hayvan cinsine göre Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine dahil olmanız gerekmektedir. Hayvan cinsine göre kayıt olacağınız sistemlerin isimleri ise şunlardır.

 • Bitkisel Ürünler => ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi)
 • Seralar => ÖKS (Örtü Altı Kayıt Sistemi)
 • Süt ve Besi Sığırları Manda ile Koyun, Keçi üreticileri => TÜKVET (Veteriner Bilgi Sistemi)
 • Kümes Hayvanları => İl, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine
 • Su Ürünleri İçin => SKS (Su Ürünleri Kayıt Sistemine)
 • Atılı Kovanlar => AKS & TÜRKVET (Arılı Kovan Sistemi)

Kayıt olunması yada varsa kaydınızı güncelleme yapıyorsunuz. Bu işlemleri yaptırdıktan sonra TARSİM adına sigorta poliçesi düzenlemeye yetkili sigorta acentesi ile iletişime geçebilirsiniz. Bu işlemleri yapan sigortalı çiftçimiz hayvan ölümleri sonrasında yada hasar yaşamaları halinde ise en geç 24 saat içinde sigorta şirketleri ile irtibata geçmelidirler. Yada 7 gün 24 saat olarak çalışan TARSİM iletişim numarası olan 444-82-72 irtibat numaralarını araya bilirsiniz.

BİZİ LÜTFEN DEĞERLENDİRİN
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 9 YORUM
 1. Murat çağlıyan dedi ki:

  Slm 16 âdet 1.5 yaşında düven var ne kadar bir maliyeti çıkar bilgi almak istiyorum kars tan yazıyor um

  1. Bayram Art dedi ki:

   murat bey merhaba
   sigorta acentesi olarak yardımcı olmak isterim
   sizinle nasıl iletişime geçebilirim
   instagramdan grupamanetsigorta hesabına yazabilirsiniz
   Veya internete grup amanet sigorta yazarak telefon numaramızı bulabilirsiniz
   burda telefon numarası paylaşmak doğru olnaz herhalde
   tarafınızdan dönüş bekliyoruz
   saygılarımla
   İyi günler

   1. KOSGEBAdmin dedi ki:

    Bayram bey, içeriği geliştirme konusunda yardımcı olursanız ücretsiz olarak içeriğe sigorta acentasının reklamını koyarız.

    1. Bayram Art dedi ki:

     tabi memnuniyetle
     size ulaşabileceğim bi telefon numarası varsa iletebilir misiniz?

     1. KOSGEBAdmin dedi ki:

      Ben verirsem herkes görür siz bırakın ben size dönüş yaparım.

 2. Gülsevim dedi ki:

  25 tane ineğim var Sigorta yaptırmak istiyorum nasıl yaparım

  1. Bayram Art dedi ki:

   gülsevim hanım merhaba
   sigorta acentesi olarak yardımcı olmak isterim
   sizinle nasıl iletişime geçebilirim
   instagramdan grupamanetsigorta hesabına yazabilirsiniz
   Veya internete grup amanet sigorta yazarak telefon numaramızı bulabilirsiniz
   burda telefon numarası paylaşmak doğru olnaz herhalde
   tarafınızdan dönüş bekliyoruz
   saygılarımla
   İyi günler

 3. Haydar EROL dedi ki:

  Benim adıma kayıtlı 203 adet küçük baş hayvanım (damızlık koyun) var. Bunları sigorta yaptırmak istiyorum. Şartları ve fiyatını almak istiyorum. Hayvanlarım Sakarya ilinde.