Hibe Kredi

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi Nasıl Alınır? Faiz Oranı Kaç? (Hesaplama)

En düşük faizli olarak arıcılık kredisini T.C. Ziraat Bankası vermektedir. Bunun tek nedeni ise, kamu bankası olduğundan ötürü, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile sübvansiyonlu kredi olanağı sağlıyor olmasıdır. Resmi gazetede yapılan tebligatla her yıl üst limitleri belirlenir. 2023 yılı için belirlenen arıcılık kredisinin üst limiti ise 5.000.000 TL olmaktadır. Geri ödeme vadesi ise fazla 7 yıl vadelidir. Dönemlere göre de 3, 6 ay yada 1 veya 2 yıl ödemesiz taksitli olarak kullandırıla bilinmektedir. Hazine faiz destekli olarak, Ziraat Bankası aracılığı ile verilen peki bu arıcılık kredisinin faiz oranı şuan kaç tır? Bunun yanıtını %50 den başlayıp genç, kadın çiftçi statülerine göre %80 varan faiz desteğiyle birlikte sizin için hesaplama işlemini yaparak ⇓ yer verdik. Devlet faiz destekli arıcılık kredisinin bu hesaplama işlemine geçmeden önce ama şu önemli detaylara değindik. Bunlar ise şunlardır.

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi Nasıl Alınır? Faiz Oranı Kaç? (Hesaplama)

Öncelikli olarak arıcılık kredisi başvuru şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Sonrasında ise, arıcılık kredisi başvurularında hangi evraklar isteniliyor. En son olarak da devlet faiz desteğiyle hatta bazı hallerde faizsiz dahi verilen arıcılık kredisi başvuru nasıl yapılanarak alınır?

Ziraat Bankası Sübvansiyonlu Arıcılık Kredisi Başvuru Şartları Nedir?

Ziraat Bankası çok uygun faizlerle sübvansiyonlu arıcılık kredisi vermektedir. Söz konusu sübvansiyonlu kredi olunca başvuru şartları sadece müracaatta bulunan çiftçilerden aranmakla da kalınmamaktadır. Buna ilaveten yatırım konusu olan canlı hayvanlardan da bazı şartlar aranır. Ziraat Bankası sübvansiyonlu arıcılık kredisi kullanacak olan çiftçilerimizden ve satın alınacak olan arılardan aranan o şartlar ise şu şekildedir.

Arılardan Aranan Şartlar:

 1. Bombus cinsi arı olunması. (Bakanlık onaylı olunması.)
 2. En az 50 kovan alınması. Yada 50 kovan arısı olanlar bu sayı üzerinde yatırım yapması.

Çiftçilerden Aranan Şarlar:

 1. Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kayıtlı olunması.
 2. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) puanı riskli bölgede olmaması.
 3. Tercihen çalışan en az 2 tane kefil. (Eşlerinin rızası olması şartıyla.)
 4. Devlete ait vergi borcunun olmaması.
 5. İpotek edilecek taşınmaz. (Arsa, konut gibi.)

Ziraat Bankası arıcılık kredisi başvuru şartları bunlardır. Bu şartlara sahip olunması durumunda sizden istenilen gerekli evrak/belgeler ise şu şekildedir.

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi Başvurusunda İstenilen Gerekli Belgeler Nelerdir?

T.C. Ziraat Bankası sübvansiyonlu arıcılık kredisi başvuruları şahsen olarak yapılır. Başvurular şahsen olarak yapıldığı için müracaatta bulunacak çiftçilerden ise bazı gerekli evraklar talep edilir. Ziraat Bankası arıcılık kredisi başvurusunda gerçek ve tüzel kişilerden istenilen bu evraklar peki neler?

Gerçek Kişi:

 1. Nüfus hürriyet belgesi.
 2. Vergi dairesine herhangi borcu yoktur yazısının çıktısı.
 3. Varsa gelir beyanı  belgesi.
 4. ÇKS çiftçi kayıt sistemi belgesi.
 5. İşletmeye ait tapu, kira kontratı.
 6. Krediye karşılık teminat gösterilecek taşınmazsa ait belge.
 7. İşletme tescil belgesi (arıcılık belgesi)

Tüzel Kişi:

 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi.
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi.
 • Oda kayıt belgesi.
 • Vergi levhası.
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin, temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri.
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu.
 • İşletmeye ait tapu kaydı, kira kontratı vb. belgeler.
 • Rehin gösterilecek taşınmazsa ait belgeler.

T.C. Ziraat Bankası’ndan acılık kredisi kullanacak çiftçilerimizden talep edilen belgeler bunlardır.

 1. Bu belgeler için de olan ÇKS belgesi nasıl çıkarıldığını, güncellendiğini daha önce sizlere farklı bir içerikte yer verdim. Bu içeriğimizin adresi => ÇKS Belgesi Nasıl Çıkarılır? Talep Edilen Belgeler Nelerdir?

T.C. Ziraat Bankası arıcılık kredisi başvuru şartlarına sahip olunması ve müracaatta talep edilen evrakları tanzim edilmesi durumunda sübvansiyonlu olarak sadece canlı arı kredisi mi veriyor?

Ziraat Bankası Arıcılıkla İlgili Nelere Kredi Vermektedir?

Ziraat Bankası yalnız canlı Bombus cinsi bal arası alımları için sübvansiyonlu kredi sağlamakla kalmamaktadır. Canlı arı haricinde acıların temel tüketim besin ve bakımında ihtiyaç duyulan bir çok makine/alet alımların da düşük faizli kredi olanağı sağlar. İşletme ve yatırım dönemleri için resmi gazete de yer alarak kredi sağlamış olduğu bunlar ise şunlardır.

Yatırım Dönemi:

 1. Arılı kovan.
 2. Polen kapanlı yeni kovan (boş).
 3. Elektrikli çit sistemi.
 4. Bal süzme makinesi.
 5. Bal dolum ve paketleme makinesi.
 6. Polen kurutma ve temizleme.
 7. Kek hazırlama makineleri alımı.
 8. 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı.
 9. 100 ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı.
 10. Bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderleri.

İşletme Dönemi:

 1. Arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi)
 2. Şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı.
 3. Gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri.
 4. Ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi)
 5. Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) alımları kapsar.

T.C. Ziraat Bankası sübvansiyonlu olarak arıcılık alanında nelere kredi verildiğini de listeledik. Peki, tüm bu arıcılık alanı için verilen kredinin faiz oranları kaç? Hadi şimdi de bunu geri ödeme planını hesaplama yaparak görelim.

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi Faiz Oranı Kaç?

Ziraat Bankası arıcılık kredisi faiz oranın kaç olduğunu 2 şey bilirler. Bunlardan ilki bankanın yıllık cari faiz oranının ne kadar olduğudur. Bir diğeri ise resmi gazete de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tebligatında yer alan faiz indirim konularıdır. Resmi gazetede 2023 yılı için yer alan indirim konuları ise 3 tanedir. Bunlar ise şunlardır. 1- Organik/iyi tarım uygulamaları 2- Genç çiftçi.  3- Kadın girişimci çiftçi. Bu indirim konularına uygulanacak olan faiz destek oranı ise aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir.

ARICILIK DESTEKLEMESİ YATIRIM İŞLETME EN YÜKSEK LİMİTLİ KREDİ
50% 50% 5.000.000 TL
Organik Tarım Uygulaması 0% 10%
Genç Çiftçi (40 Yaş Altı) 10% 10%
Kadın Girişimci Çiftçi 10% 10%
Uygulanacak En Fazla Faiz İndirimi 70% 80%

Resmi gazete yer alan faiz indirim oranlarını tabloda gördük. Şimdi gelelim bu oranlara göre aylık arıcılık faiz oranının kaç olduğunu Ziraat Bankası yıllık cari faiz oranına göre hesaplamasına.

Yıllık Cari Faiz Oranı: %8.5

 1. Hiç bir ekstra indirim konusunda olmayan AKS belgesine sahip olanlara %50 faiz indirimi uygulanır. Senelik %8.5 faiz oranı böylece 8.5/2 = 4.25 olur. Aylık ise ⇒ 4.25/12 = 0.35 olmaktadır.
 2. Organik iyi tarım uygulaması sertifikası sahibi olunması halinde işletme pozisyonunda olanlara ekstra %10 daha faiz indirimi olur. Toplamda %60 faiz desteği sağlanır. Böylece yıllık faiz oranı 3.40 olur. Aylık ise 3.40/12 = %0.28 olur.
 3. Genç çiftçi için iseniz ve işletmeniz var ise yine ekstra %10 daha faiz indirimi olur. Toplamda %70 faiz desteği sağlanır. Böylece yıllık faiz oranı 3.40 olur. Aylık ise 2.55/12 = %0.21 olur. Yok ise aylık %0.28 faiz  uygulanır.
 4. Kadın girişimci için de olması halinde bir %10 daha indirim alır. Böylece yatırım için %70 faiz desteği ile aylık
 5. %0.21  faiz uygulanır. İşletme için ise %80 faiz desteği alır. Faiz oranı ise aylık %0.14 olur.

Ziraat Bankası cari faiz oranı yıllık %8.5 olması durumda, tüm indirim konularına göre çekilecek kredi için uygulanacak faiz oranı bu şekilde oluşur. Bu faiz oranına göre peki geri ödemeleriniz kaç TL olur?

Ziraat Bankası Arı Kredisi Geri Ödeme Hesaplama Tablosu

Ziraat Bankası arıcılık kredisinin hesaplama tablosunu 3 farklı faiz oranına göre oluşturduk. Bunların ilki sadece AKS de belgesi olanlara doğrudan uygulanan %50 faiz desteğine göre. 2. AKS belgesi olup bir de organik/iyi tarım sertifikası olan işletme sahiplerine uygulanan %60 faiz desteğine göre. 3. AKS belgesi ve iyi tarım sertifikalı 40 yaş altı genç girişimcilere %70 uygulanan faiz indirimine göre. Son olarak AKSK belgeleri, iyi tarım sertifikalı ve 40 yaş altı kadın girişimcilere %80 varan faiz indirimine göre tir. Yukarda yer alan bu konulara ait faiz oranların göre yapmış olduğum Ziraat Bankası arıcılık kredisi geri ödemesini ise 200.000 TL için yaptık. (İsteyenlere yorumlarda iletmeleri halinde farklı rakamlar için hesaplama yapabiliriz.)

Sadece AKS Belgesi %50 Faiz İndirim Aylık %0.35 Faiz İçin Ödeme Planı
Miktar VADE Aylık Taksit Toplam Maliyet
200.000 TL 12 Ay 17.144,42 TL 205.733,00 TL
24 Ay 8.796,69 TL 211.120,53 TL
36 Ay 6.016,65 TL 216.599,55 TL
48 Ay 4.628,54 TL 222.170,10 TL
60 Ay 3.797,20 TL 227.831,80 TL
72 AY 3.244,23 TL 233.584,74 TL
84 AY 2.968,38 TL 237.470,28 TL

 

Organik İyi Tarım İşletme Sahiplerine %0.28 Faizli Kredi Geri Ödeme Planı (Yatımcı Genç Çiftçi Dahil)
Miktar VADE Aylık Taksit Toplam Maliyet
200.000 TL 12 Ay 17.048,26 TL 204.579,14 TL
24 Ay 8.702,80 TL 208.867,18 TL
36 Ay 5.922,61 TL 213.213,89 TL
48 Ay 4.533,73 TL 217.619,22 TL
60 Ay 3.701,38 TL 222.083,02 TL
72 AY 3.147,29 TL 226.605,37 TL
84 AY 2.752,21 TL 231.185,86 TL

 

Genç Çiftçi İşletme Sahiplerine %0.21 Faizli Kredi Geri Ödeme Planı
Miktar VADE Aylık Taksit Toplam Maliyet
200.000 TL 12 Ay 16.952,41 TL 203.428,92 TL
24 Ay 8.609,52 TL 206.628,44 TL
36 Ay 5.829,47 TL 209.861,03 TL
48 Ay 4.440,14 TL 213.126,61 TL
60 Ay 3.607,09 TL 216.425,12 TL
72 AY 3.052,18 TL 219.756,68 TL
84 AY 2.656,20 TL 223.121,04 TL

 

Kadın Genç Çiftçi İşletme Sahiplerine %0.14 Faizli Kredi Geri Ödeme Planı
Miktar VADE Aylık Taksit Toplam Maliyet
200.000 TL 12 Ay 16.856,86 TL 202.282,31 TL
24 Ay 8.516,85 TL 204.404,38 TL
36 Ay 5.737,25 TL 206.541,02 TL
48 Ay 4.347,76 TL 208.692,53 TL
60 Ay 3.514,31 TL 210.858,51 TL
72 AY 2.958,88 TL 213.039,25 TL
84 AY 2.562,32 TL 215.234,70 TL

Değerli arıcılığa gönül vermiş büyüklerim, küçüklerim. Sizler için T.C. Ziraat Bankası sübvansiyonlu arıcılık kredisi hakkında bütün merak ettiklerinizi araştırarak paylaştım. Bu emeğime karşın ufakta olsa bir yorum ve iyi bir derecelendirmeyi hak ettiğimi düşünüyorum. Allah kimsenin emeğini karşılıksız bırakmasın.

BİZİ LÜTFEN DEĞERLENDİRİN
[Toplam: 17 Ortalama: 3.7]

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 66 YORUM
 1. Zühal güneşdoğdu dedi ki:

  Meraba arıcılık hibe destek için şartlar nedir ve ne kadar verilmektedir

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   Şartların neler olduğu içeriğimizde yer almaktadır. Ne kadar kredi alacağınız ise göstereceğiniz teminata göre belli olur.

 2. mehmet güler dedi ki:

  110 kovana sahibim aylık gelirim 6 bin tl ve teminat olarak 120 bin aracımı gösterebilirim, 130 bin tl kredi kullanmak istiyorum mümkün mü?

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   Evet, bizce mümkün, ama kredi notunuzda önemli.

 3. Ali dedi ki:

  Eşimle birlikte arıcılık yapmak istiyoruz eşim kosgep kurslarını bitirdi ben kamu calişanıyım ve bu işi yapmak için maddi desteğe ihtiyacımız var neler yapabiliriz nelerden yararlanabiliriz

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   KOSGEB kurslarını bitirmeniz kredi için yeterli değildir. Arıcılık belgesi almanız gerekiyor.

 4. Mustafa yorulmaz dedi ki:

  Arıcılık kredisine muracat ettim ses seda yok

 5. Ahmet dedi ki:

  Arıcılık yapmayı düşünüyorum destek alabilirmiyim

1 4 5 6