Hibe Kredi

Malulen Emeklilik Şartları Nedir? Hangi Hastalıkları Kapsıyor?

Genel olarak hepimizin farklı kurum ve kuruluşlarda sigortalı olarak çalışma hayatımız boyunca, hedeflerimiz sigorta primlerimizi doldurmak ve karşılığında emekli olmaktır. Haksız mıyım sizce. Tabi bu şartlarda emekliliğimizi görebilmek için ömrümüz yeterse. Çalışma hayatımızdaki meslek hastalıkları, geçirmiş olduğumuz iş kazaları yada herhangi bir ağır hastalık tespit edildi ise, çalışmaya son verilmektedir.

Malulen Emeklilik Şartları Nedir? Hangi Hastalıkları Kapsıyor?

Yani sigortalı olarak çalışan vatandaşlarımız için, çalışma koşullarını etkileyecek ciddi derecede hastalıkları yada rahatsızlıkları varsa malulen emekli olma haklarına sahiptirler. Tabi ki malulen emekli olabilmek için bazı şartlara uyum sağlamış olmak gerekmektedir. Maalesef ki her hastalığı tespit edilen kişiler bu haktan yararlanamamaktadır. Peki 2022 yılında malulen emekli kimler olabilir. Gelin hep birlikte görelim.

Malulen Emeklilik Nedir? Kimler Malulen Emekli Olabilir?

Sizlere bu konu hakkında öncelik ile önemli bir bilgi vermem gerekir. Genel olarak vatandaşlarımız engelli emekliliği ile malulen emekliliği karıştırmaktadır. Engelli emekliliği, çalışma hayatına başlamadan önce, kişinin engelli durumda olması yada doğuştan bir engelinin bulunması dahilinde tanınan bir emeklilik hakkıdır.

blank

Malulen-Emeklilik-Nedir-Kimler-Malulen-Emekli-Olabilir

Rapor alınmasına dair daha fazla bilgi için 3 Doktorlu Randevulu, Randevusuz Heyet Raporu Nasıl Alınır? adresine başvuruda bulunabilirsiniz. Malulen emeklilik ise,

 • Kişinin belli bir süre çalıştıktan sonra, ciddi derecede sağlık problemleri yaşaması
 • Çalışan kişinin çalıştığı ortamda meslek hastalığına yakalanması
 • Yine çalışmış olduğu iş yerinden kaynaklı geçirmiş olduğu iş kazaları halinde
 • İş gücü kaybı ve işini yapamayacak duruma geldiğinde
 • Çalışanın sağlığını etkileyecek kayıplar yaşaması halinde
 • Bu kişilere ayrıcalıklar ve sosyal haklar doğmaktadır.

Çalışanın mağduriyetini gidermek adına uygulanan bir emeklilik sistemi olmaktadır. Uygulanan bu sisteme ise malulen emeklilik denmektedir. Engelli emeklilik ile malulen emekliliği ayırt ettiğimize göre, şimdi gelelim kimler malulen emekli olabilir sorusunu cevaplamaya,

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 25. maddesine göre sigortalı çalışan kişinin veya işveren kişinin talebi üzerine, kurumca düzenlenen sağlık raporları sonucunda
 • 4A (SSK) ve 4B (BAĞKUR) kapsamındaki iş kazası veya meslek hastalıkları sonucunda çalışma gücünün en az %60’ını
 • 4C (emekli sandığı) kapsamında çalışan sigortalılar için yine çalışma gücünün en az %60’ını kaybettiği veya çalışmaya devam edemeyecek derecede, sağlık gücü yoksa, sağlık kurulunca tespit edilen kişiler malulen emekliliğe hak kazanmaktadırlar.

Bu verilen hak kamuda çalışan görevliler içinde malullük derecesi %60’ın altında olsa dahi belli şartlara göre malul sayılma hali gerçekleşebilmektedir. Peki malulen emekli olabilmek için gereken şartlar neler olduğuna gelecek olursak.

Malulen Emekli Olabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Sizlere konu hakkında bilgi vermeden önce, emekli olduğunuzda sizleri nasıl bir avantajlar bekliyor. Öncelik olarak bunların bilgisiniz sizler ile paylaşalım. Kredi imkanlarından normal şartlara göre çok daha uygun koşullar üzerinden yararlanabileceğinizi bilmelisiniz. Sizler için daha detaylı bilgiler HALKBANK Emekli Kredisi Başvurusu (Yaş Sınırı, Şartları) adresindedir. Konumuza dönecek olursak, diğer emeklilik sistemlerinde olduğu gibi, Malulen emekli olabilmek içinde bazı şartlara uyum sağlamak gerekmektedir. Bu şartlar nedir? diye soracak olursanız. Cevabımız,

 • Çalışan kişinin ilk SSK (sigorta) ve BAĞKUR  girişinin üzerinden en az 10 sene geçmesi ve çalışmış olduğu 10 sene zaman süresince en az 1800 gün prim ödemesinin olması gerekmektedir. Tabi ki istenilen bu sigorta günleri ve prim ödemeleri sadece bununla olmaması, malulen emekli olabilmek için yeterli olmamaktadır.
 • Çalışan kişiden ayrıca emekli malulen emekli olabilmesi için, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu işi gücü kaybına dair en az %60 ve üzerinin olduğunu kanıtlayan raporun kurulca onaylanması gerekmektedir.
 • Malulen emeklilik için başvuruda bulunan kişinin, başka biri tarafından bakımına, muhtaç derecede olan malul sigortalılar için 10 senelik süre şartı aranamamaktadır. Başvuruda bulunabilmesi için sadece 1800 gün prim ödemesinin olması yeterli olmaktadır.
 • Çalışmakta olan sigortalının maluliyeti sebebi ile 4A SSK kapsamında çalışanların işten ayrılmaları
 • 4B BAĞKUR kapsamında çalışanların iş yerlerini kapatmaları
 • Ayrıca BAĞ-KUR’u olan kişiler malulen emeklilik başvurusunda bulunmak için ödeme vadesi olan ve günü geçen pirim borcunun olmaması gerekmektedir.
 • 4C EMEKLİ SANDIĞINA bağlı olarak çalışanların ise görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir.
 • Sigortalı çalışanın tamamıyla malul sayılması gerekmektedir.

Vermiş olduğumuz bu şartlara uyum sağlayan vatandaşlarımız malulen emekli olabilmek için başvuruda bulunabilir. Malulen emekliliğin sunmuş olduğu tüm haklardan yararlanabilir. Sağlık bakımından başvuruda bulunan kişiler malulen emekli olabilmek için hangi hastalıkları taşımaları gerekmektedir.

Malulen Emeklilik Hangi Hastalıkları Kapsıyor?

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere malulen emekli olabilmek için sadece iş yerinde geçirmiş olduğumuz iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kapsamamaktadır. Kişilerde sıkça görülen çeşitli rahatsız edici durumda olan hastalıkları da malulen emekli olması için yeterli olabilmektedir. Peki bu hastalıklar nedir diye soracak olursanız.

Kanser Hastalıkları İnce bağırsak, kalın bağırsak, karaciğeri akciğer, lenfoma, cilt lösemi, sinir sistemi, meme mide, tükürük bezleri, safra kesesi, böbrek, safra yolları, mesane, genital, prostat, testis, penis, baş yumuşak doku, multipl myelom, boyun yumuşak doku gibi.
Beyin Tümörü
Parkinson Sendromu
Sara Hastalığı Epilepsi
Alzheimer Hastalığı
Demans Hastalığı Bunama
Serabral Palsi
Şizofreni Rahatsızlıklar
Bipolar Bozuklukları İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu olarak ta bilinmektedir
Multiple Skleroz (MS)
Anemi
Görme Azlığı
Retina Kanamaları Göz içi Kanamalar
Behçet Hastalığı
Organ ve Uzuv Kayıpları El, ayak, bacak, kol, parmak gibi
Kalp Nakli
Böbrek Nakli
Akciğer Nakli
Karaciğer Nakli
Karaciğer Sirozu
AIDS
Zeka Gerilikleri  IQ 50 ve altı
Kalp Kapak Hastalıkları
Kalp Yetmezliği
Tüberküloz Verem
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Gastrointestinal Kanamalar
Solunum Sistemi Hastalıkları
Yardım olmadan ayakta durmaya engel olan denge bozuklukları
İşitme kaybı
Uyku Abnesi  Yüksek seviyede olanlar için

Yukarıda da görmüş olduğunuz üzere bu hastalıkları ciddi derecede taşıyan ve kurul tarafından verilmiş onaylı raporu olanlar malulen emekli olabilmektedir. Yalnız bu hastalıkları taşıyıp tedavi süresinde iseniz, yani çok ciddi derecede değilse kurul onay vermediği taktirde malulen emekli olma ihtimaliniz yoktur. Elinizde malulen emekli olmanıza dair olan kurul raporu var ve bütün şartları taşıyor iseniz. Şimdi sara geldi nereye ne şekilde başvuru yapacağınıza.

Malulen Emekli Olabilmek İçin Başvuruyu Nereye, Ne Şekilde Yapmalıyız?

Malulen emekli olmak isteyen ve gerekli olan şartları taşıyan vatandaşlarımız başvurusunu çalışmış olduğu iş yerine bağlı olan Sosyal Güvenlik Merkezine veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ ne yapması gerekmektedir. Sevk ve malulen emeklilik aylığı bağlama işlemlerinin tamamı birim tarafından yapılmaktadır. Sigortalı çalışan kişinin maluliyetinin tespitinin istenebilmesi için, 1800 gün malullük, ölüm sigortası ve yaşlılık priminin ödenmiş olması gerekmektedir.

blank

Malulen-Emekli-Olabilmek-İçin-Gerekli-Şartlar-Nelerdir

Prim gün sayısı eksik olan kişiler hizmet borçlanması yaparak pirim gün sayılarını doldurabilirler.  Hizmet borçlanma için çıkan bedeller ödenmeden sevk edilen sigortalı çalışanlar maluliyetlerinin tespitine göre masraflarını başvuruda bulunan kişi öder. Sevk işlemi için sigortalı çalışanın sadece 1800 gün sigortası olması hakinde 10 sene sigortalık süresi istenmemektedir. İşlemler nasıl olacak derseniz,

 • Malulen emeklilik aylığı başvurusunda bulunan kişinin konu hakkında görevli olan kurumlara yazılı başvuru dilekçesi sunması gerekmektedir.
 • Sonrasında kişiden yetkili sağlık hizmeti için sağlık kurullarına sevk edilmektedir.
 • Sevk yapılan kişi adına kurul tarafından düzenlenmiş olan raporun incelenmesi gerekmektedir.
 • İnceleme sonucunda Kurum Sağlık Kurulunca başvuruda bulunan kişinin malulen emekli olabilmek için şartlara uyum sağlayıp sağlamadığına yönelik karar vermektedir.
 • Sonucu başvuruda bulunan kişiye bildirilmektedir.
 • Eğer kurul yeterli görmeyip başvurunuzu onaylamaz ise itiraz etme hakkınızda bulunmaktadır.

Malulen emeklilik aylığı alma hakkına sahip olan kişi, Kurum tarafından ikametgahta bulundukları Sağlık Bakanlığına Bağlı olan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Üniversite Hastanelerine veya Devlet Hastanelerine sevk etmektedirler. Çalışan kişinin başvuruda bulunmuş olduğu malullük emekli aylığı olumsuz sonuçlandı ise Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edebilmektedir. Başvuruda bulunmak için sizlerden istenilen bazı evrak ve belgelerde bulunmaktadır.

Malulen Emekli Aylığı Bağlanabilmesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Malulen emekli aylığı alabilmek için yapacak olduğunuz başvuru esnasında sizlerden istenilen bazı evrak ve belgeler bulunmaktadır. Gerekli görülen belgeler aşağıda verilmektedir.

 • İlk olarak başvuruda bulunmanıza dair dilekçe yazılması gerekmektedir. Dilekçe ile birlikte
 • Hizmet sözleşmesine bağlı olan sigortalı çalışan kişinin 4A SSK’lı hizmet dökümü
 • Kendi adına kendi işini yaparak bağımsız çalışan kişiler ile mahalle ve köy muhtarları 4B BAĞKUR hizmet döküm raporu
 • Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgeleri
 • İşten ayrıldıktan 10 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler için sigorta işten ayrılış belgesi
 • 4c EMEKLİ SANDIĞINDA kamu görevlisi olan sigortalı çalışanların hizmet döküm belgeleri
 • Malulen emekli aylığından yararlanmak için müracaatı şahsen kendiniz yapmanız gerekmektedir.
blank

Malulen-Emekli-Aylığı-Bağlanabilmesi-İçin-Gerekli-Belgeler-Nelerdir

 • Görevde yada vekaleten yapılacak başvurular kurumlar tarafından bizzat yapılması gerekmektedir.
 • Malulen emekli olacak kişiye sevk onay belgesi
 • Başvuruda bulunan kişinin maluliyetinin tespiti için onaylı Sağlık Kurulu Raporu
 • Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
 • Son 6 ay içerisinde çekilmiş olan 3 adet vesikalık fotoğraf

ile yukarıda vermiş olduğumuz kurum adreslerine müracaata bulunarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvurunuz onaylandığında ise alacağınız malulen emekli maaşı ne kadardır diye merak edenler için gerekli tüm bilgiler yazımızın devamında mevcut bulanmaktadır.

Malulen Emekli Aylığı Ne Kadar? Ne Zaman Bağlanır?

Malulen emekli aylığı 2022 itibari ile SSK 4a kapsamında çalışan kişilerin malulen emekli olduklarında  bağlanan aylık miktarı en düşük 2.000.00 TL olmaktadır. 4b kapsamında BAĞKUR çalışanları için, en düşük bağlanan maaş miktarı 1.500.00 TL olmaktadır. 4c emekli sandığında çalışan memurlar için ise en düşük miktar 2.200. TL olarak bağlanmaktadır. Malulen emekli maaşının miktarı çalışan kişinin,

 • Pirim ödemesine göre
 • Çalışmış olduğu gün sayısı göre
 • Ödenen pirim karşılığında almış olduğu net maaş miktarı yani esas kazancına göre
 • Son olarak ise malullük oranına göre alacağı miktarlarda değişiklikler olmaktadır.

Bu nedenlerden dolayı malulen emekli olan kişilere bağlanan maaş miktarı herkes ile aynı veya eşit olmamaktadır. Saymış olduğumuz özellikleri taşıyan kişilerde dahi bağlanan maaşlarda farklılıklar olmaktadır.

blank

Malulen-Emekli-Aylığı-Ne-Kadar-Ne-Zaman-Bağlanır

Malulen emekli olabilmek için, sigortalı olarak çalışan kişinin malul olarak kabul edilmesine çıkan raporun tarihine ve başvuruda bulunmuş olduğu dilekçe tarihine bakılmaktadır. Kurum tarafından çıkan raporunuzun onay tarihini takip eden ay başı itibari ile maaş ödeneğini alabilirsiniz.

Malulen Emekli Aylığı Ne Gibi Durumlarda Kesilir?

Malulen emekli aylığı bağlandı ve almaya başladınız. Fakat sizlere bağlanmış olan malullük emekliliği bazı durumlarda kesilmektedir. Bağlanan maaşın malullük durumlarını her hangi bir suiistimal durumlarının yaşanmaması adına, devlet tarafından sizlerden bir takım kontrol muayeneleri istenmektedir. Bu nedenle maluliyet derecenizin değişebileceği düşünülerek,

 • Sağlık Kurulunun kararına istinaden, kontrol muayeneleri sonucunda malullük durumunun ortadan kalkması
 • Engellilerin 5510 Sayılı Kanun Kapsamında çalışmaları sonucunda bağlanan aylık kesilmektedir.
 • Sağlık kurulu raporuna göre maluliyet durumu değişti ise, bağlanan maluliyet aylığı yeniden hesaplanmaktadır.
 • Maluliyet durumu tedavi ile ortadan kalktı ise yani iş gücü kayıp oranı %60 altında ise aylık kesilmektedir.
 • Diğer bir konu ise yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladılar ise yine bağlanan malulen emeklilik maaşı kesilmektedir.

Malulen emekli aylığı alan kişi çalışmaya başladığınızda kesildi ise, fakat maluliyet durumunuz devam ediyorsa. Yeniden başvuru yapıp dilekçe doldurduğunuzda gerekli incelemeler yapılarak tekrar maaş bağlanabilmektedir. Bu konu hakkında sizlere son olarak vereceğimiz önemli bilgi ise, devlet tarafından sizlerden talep edilen kontrol muayene sonucunda, malul durumda olmadığınız halde malulen emekli aylığı bağlandığı tespit edildiğinde.

blank

Malulen-Emekli-Aylığı-Ne-Gibi-Durumlarda-Kesilir

Sizlere bağlanan aylığın bağlanmış olduğu tarihten itibaren kesilir. O zamana kadar almış olduğunuz aylıklar faizi ile sizlerden geri talep edilir. Ayrıca hakkınızda yasal işlem dahi başlatılır. O yüzden asla evrak üzerinde yada başka nedenler ile sahtekarlık yapmayın. Her türlü zamanı geldiğinde ortaya çıkmaktadır.

 

BİZİ LÜTFEN DEĞERLENDİRİN
[Toplam: 2 Ortalama: 4.5]

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.