Hibe Kredi

KOBİ Nedir? Kısaca Özellikleri Ne? Açılımı Tanımı! (Kimlere Denir?)

KOBİ nedir? Kimlere denir? tüm bunları bir makale halinde bakanlar kurulu kararı sonrası remiz gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre cevaplayacağız. Böylece sadece KOBİ misiniz? Bunu yanıtı da almış olmayacaksınız. Bununla birlikte KOBİ olmanın özellikleri olan YİP yani yıllık iş birimi (çalışan sayısı) net hasılatınız ve mali bilançonuza göre hangi sınıfta KOBİ olduğunuzu öğrenmiş olacaksınız.

KOBİ Nedir? Kısaca Özellikleri Ne? Açılımı Tanımı! (Kimlere Denir?)

KOSGEB ve Halkbank gibi bankalardan devlet desteği almak için son derece önemli olan bu sınıfların hangileri diyorsanız. 1- Mikro ölçekli işletmeler. 2- Küçük ölçekli işletmeler 3- Orta ölçekli işletmeler tir. KOBİ tanımlamasına uygunsanız ise de son olarak yine sizlere 2022 yılında halen verilmeye devam eden KOSGEB avantajlarının neler olduğundan bahsedeceğiz.

KOBİ Tanımlaması Nedir? Nasıl Olunur? Kimler Denir? Açılımı!

KOBİ tanımlaması nedir? Bunun açıklamasını yaptıktan sonra nasıl olunur? Cevabını da aslında bulmuş olacaksınız. Aynı zamanda KOBİ kimlere denir? sorusunun yanıtı da kimlere denilir? Sorusunun cevabı yatmaktadır. KOBİ tanımlamasının da nasıl yapılacağını sizlere KOSGEB tarafından da paylaşılarak kabul edilen, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması, Hakkında Yönetmelik‘e göre cevaplayacağız. Bakanalar kurulu tarafından kabul edilerek resmi gazete yayımlanan bu yönetmeliğe göre ise KOBİ tanımlaması ve açılımı şu anlama gelmektedir.

KOBİ nedir? İşletmesinde yıl içinde en fazla 250 kişi çalıştıran, mali bilançosu veya net kazancı sene içinde 225.000.000 (iki yüz yirmi beş milyon Türk lirası) üzerine çıkmayan işletmelere denir. Açılımı ise; Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler tir. Bu kelimelerin baş harflerini alınarak oluşturulmuştur.

Sene içinde toplam çalışan en fazla 250 ve net hasılatınız yada mali bilançonuz 225 milyon TL üzerinde değilse böylece KOBİ olmuş olursunuz. Dediğim gibi nasıl olunur ve kimlere denir bu her iki sorunun da yanıtı bu şekilde verilmiş olunur. Tabi makalenin en başında da bahsetmiş olduğum gibi KOBİ de kendi için 3 ayrı sınıfa ayrılmaktadır. Bu sınıflara ise şu isimler verilmektedir.

 • Mikro
 • Küçük
 • Orta

ölçekli işletmeler. Peki, mikro ölçekli yada küçük veya orta ölçekli işletmelerin özellikleri nedir?

Mikro Ölçekli İşletmeler Kimlere Denir? Çalışan Sayısı Kaç Olmalı?

Mikro ölçekli işletmeler en düşük seviyede yer alan KOBİ sınıflandırılmasına girmektedir. Mikro ölçekli işletmeler kimlere denir? Bunun cevabını da yine işletmede çalışan sayısı ve yıllık net hasılatı ile mali bilançosu belirler. Bakanlar kurulu tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre de bu rakamların kaç olduğu belirlenmiştir. KOSGEB dahil olmak üzere tüm resmi kurum ve bankalar da bu yönetmelikteki rakamlara göre bir işletmenin Mikro Ölçekli İşletme olduğu kabul eder. Peki mikro ölçekli işletme olmak için resmi gazete de yayımlanarak KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI göre hangi özelliklere sahip olunmalıdır.

 • Yıllık çalışan sayısı 10 kişiden az olan.
 • Mali bilançosu yada net satış hasılatından herhangi birinin 3.000.000 TL (üç milyon Türk lirası) üzerine geçmemesi

Bu iki nitelik içinde iseniz işletmeniz Mikro İşletme olarak kabul edilir. Mikro İşletme ve diğer biraz sonra açıklayacağımız küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin hepsinde aranan ”Yıllık Net Hasılat, Mali Bilanço ve YİB” gibi terimlerinde ne anlama geldiğin bilmeyenler için açıklamak istiyorum. Böylelikle çok daha sağlıklı olarak KOBİ nedir? Kimlere denir? Sınıflarına kadar ilerlemiş olacağımızın kanısındayım.

YİB Nedir? Açılım olarak Yıllık İş Birimi anlamına gelir. Anlam olarak ise bir işletmeye kayıtlı olarak var olan işletme de yada farklı yerlerde SGK kayıtlı olarak çalıştırılan işçi sayısını temsil eder.

Yıllın Net Satış Hasılası Nedir? İşletmenizin bürüt olarak yapmış olduğu satışlardan, iadeleri, iskontoları ve diğer iadeleri düşürüldükten sonra bulunan sonuçtaki tutar.

Yıllık Mali Bilanço Neye Denir? İşletmenizin yıl içinde var olan varlıkları ve bu varlıklarla elde etmiş olduğu kaynakları gösteren dokümandır.

Mikro Ölçekli KOBİ Nedir? Bunu kaç çalışan ve yıllık mali bilanço ile net hasılatlarıyla birlikte açıkladık. Ayrıca, bunu oluşumunu sağlayan YİB ile yıllık hasılat ve mali bilanço terimlerinin de anlamlarına açıklık getirdik. Şimdi sıra geldi küçük KOBİ nedir? Hangi işletmelere denilir sorunu yanıtlamaya.

Küçük Ölçekli İşletme KOBİ Kimlere Denir? Ne Demek?

Küçük ölçekli işletme KOBİ kimlere denir, ne demek? Yine bunu da YİB yani yıl içinde iş birimini oluşturan çalışan sayısınız + senelik net hasılatınız ve mali bilanço rakamlarınız belirlemektedir. Bakanlar kurulu tarafından yayımlanarak 2022 tarihinde de halen geçerliliğin sürdüren yönetmeliğe göre bu rakamlar ise şu şekilde oluşmaktadır.

 • Sene içinde 50 kişiden az çalışana sahip olan.
 • Senelik net hasılatı veya mali bilançosundan herhangi birinin 25.000.000 TL geçmeyenler.

Bu iki niteliklere sahip bir işletmeniz var ise siz KOSGEB dahil olmak üzere bütün resmi kurum/kuruluşlar ve bankaların gözünde Küçük Ölçekli İşletme olmaktasınız.

Çalışan sayınız 50 kişi dahil olmak üzerinde bir rakam ise o zaman hangi KOBİ sınıfında yer alıyorsunuz?

Orta Büyüklükteki İşletmeler Tanımı (Çalışan Sayısı, Özellikleri)

Orta Büyük İşletme tanımını da belirleyen özellikler işletmenin çalışan sayısı ve yıllık net hasılatı ile mali bilançosu tur. En üst sınıftaki KOBİ işletmeler olmaktadır. Dönem içinde çalışan sayınıza (YİB) göre ve mali bilançonuza yada net hasılatınıza göre Orta Büyüklükteki İşletme tanımı ise buna göre şu şekilde oluşur.

 • Yıl içinde istihdam edilen çalışan sayısının 250 üzerinde olmaması.
 • İşletmenin senelik net hasılatı yada mali bilançolarından herhangi birinin 250.000.000 TL üzerine çıkmıyor olmasıdır.

KOSGEB dahil olmak üzere yine tüm kurum/kuruluşa göre bu özelliklere sahip bir işletme iseniz siz Orta Büyüklükte İşletme olarak gözükürsünüz.

Mikro, Küçük ve Orta ölçekli işletme olmanın sizlere sağladığı avantajlar ise sayısız tır. Özellikle KOSGEB tarafından harika destekler verilmektedir. Süreli ve süresiz olarak verilen bu desteklerin neler olduğunu ise aşağıda bulabilirsiniz.

KOBİ Olmanın Size Sağladığı Avantajları Neler? Şartları Neler?

KOBİ olmanın sizlere en büyük avantajını hiç şüphesiz ki KOSGEB sağlar. Bu avantajlar neler derseniz? Önce biraz şartlarından bahsetmek istiyorum. KOBİ olmanızın yanı sıra KOSGEB ilk olarak Desteklediği Sektörler içinde NACE koduna sahip olmanızı arar. Bunun yanı sıra ise kendi veri tabanında kayıtlı olmanızı ister. Nasıl kayıt olunacağını bilmiyorsanız, KOSGEB Giriş (VERİ TABANINA KAYIT OLMA İŞLEMİ) sayfamızda bunu görebilir, işletmenizi kayıt edebilirsiniz. Veri tabanına kayıt olunduktan sonra ise bir de KOBİ beyannamesi doldurmanız gerekir. Şayet var ise de içinde bulunduğumuz yıla uygun olacak şekilde yeniden güncellemeniz gerekmektesiniz. Bunu da yine nasıl yapacağınızı KOSGEB KOBİ Beyannamesi Doldurma Formu (GÜNCELLEME) sayfamızda bulabilirsiniz. KOBİ iseniz ve bu iki şartı da sağlarsanız size KOSGEB destek programları üzerinden şu imkanlar sağlanır.

 • Ar-Ge
 • İşletme Geliştirme ve Büyütme
 • KOBİ Finansman Desteği (Halkbank aracılığı ile)
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Rehberlik ve Danışmanlık
 • Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Bu programlar sayesinde başvuru yapılacak destek paketine göre faizsiz kredi, nitelikli eleman istihdamı, yurt içi ve dışı tanıtım hatta kira desteğine kadar alabilirsiniz. Mevcut programlara göre hangi desteklerin verildiğini ise; bu sayfamızdan göre bilirsiniz.

BİZİ LÜTFEN DEĞERLENDİRİN
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM