KOSGEB Kredi

Kadın Girişimcilere 50, 65 Bin TL KOSGEB’den Hibe (Halkbank Kredisi Dahil)

Kadın Girişimcilere 50, 65 Bin TL KOSGEB’den Hibe (Halkbank Kredisi Dahil)

Kendi işini kuracak olan kadınlar girişimciler her yıl olduğu gibi 2021 yılında da daha şanslıdır. Çünkü, Devletimiz bu senede KOSGEB üzerinden verdiği hibe destekleri yine ayrıcalıklı olarak vermektedir. Böylece 18 üstü tüm ev kadınları iş yeri açmak için diğer girişimlere nazaran en az 10 bin TL daha avantajlı olarak iş hayatına atılabilirler. Tabi, kendi işini kuracak ev hanımlarına devlerimiz sadece hibe bazlı destek vermekle de kalmaktadır. Bununla birlikte iş yeri açarken en çok yaşadıkları sermaye sorununa da çözüm getirmiştir. Getirilen sermaye çözümünü de HALKBANK üzerinden sağlamaktadır. Böylece de işletmelerini kurmadan önce 50.000 TL, kuranlara ise 100.000 TL kadın girişimci kredisi verilmektedir. Üstelik verilen bu kredi tam 6 ay ana para ödemesizdir.

Türkiye Halk Bankası kadın girişimcilere 6 ay ana para ödemesiz kredi vermekle de kalmamaktadır. Bununla birlikte KOSGEB ile imzaladığı protokol 30 yaş altı genç kadın girişimci olmanız durumunda tam 100 bin TL de faizsiz kredi sağlamaktadır. Ustalık belgesine sahip iş kokunuz üzerinde iş yeri açıp en az 1 yıl faaliyet göstermeniz halinde ise bu faizsiz kredi miktarı 225.000 TL kadar da çıkmaktadır. Peki, KOSGEB ve Türkiye Halk Bankası üzerinden verilen hibe ile faizsiz kredilerin başvuru şartları nedir? Sizlere burada bahsedeceğim, bunun için de ilk olarak KOSGEB’den başlıyoruz.

KOSGEB’den Kadın Girişimcilere 10 Bin TL Avantajlı Hibe!

Daha önceleri sizlere komşularınızla birlikte bir araya gelerek evinizde yapacağınız başlangıç aşaması işler için nasıl mikro kredi alabileceğinizden bağlantımda bahsetmiştik. Şimdi ise KOSGEB tarafından verilen işletme kurma desteğinden bahsedeceğim. Buna başlamadan önce ise KOSGEB kadın girişimcilere sağladığı avantajların neler olduğuna ilk olarak değinmek istiyorum.

 1. Kadın girişimciler KOSGEB üzerinden kuracakları yeni iş yerleri için diğer girişimcilere göre 10.000 TL daha avantajlı olarak yararlanmaktadır. 2009 yılının başında yapılan düzenleme ile yeni açacağınız iş yeri için 50.000 TL değil, şayet bu içeriği sonuna kadar dikkatli bir şekilde okur iseniz 65.000 TL kadar hibe alabilirsiniz.
 2. Kadınlara yönelik destek verilen iş kolu faaliyet alanları daha fazla genişletilmiştir.

Yeni iş yeri açacak olan, kadın girişimcilere sağlanan tüm avantajlar bu şekildedir. Peki, bu avantajlar kapsamında nasıl iş yeri açabilirsiniz? Buna da değinmeden evvel, sizlere verilen tüm hibe destek miktarlarını bir görmemizde fayda olacaktır.

Kadın Girişimcilere KOSGEB Ne Kadar Hibe Veriyor?

KOSGEB bütün yeni iş yeri kuracak olan girişimciler için bir destek programı oluşturdu. Bu destek programının adı daha önceleri ”Girişimcilik Destek Programı” olarak da bilinmektedir. Şu an için bu programın adı ”Girişimciliği Geliştirme Destek Programı” olarak yer almaktadır. Program genel olarak yeni işletme kuracaklara hibe vermek adına kurulmuştur. Program kendi için de 2 destek programına ayrılmaktadır. Doğal olarak yeni iş yeri kuracak kadınlar için de vereceği hibe miktarı da yine 2 şekilde verilmektedir. Bu alt programın isimleri ise şunlardır.

 1. Geleneksel Girişimci Desteği => 65.000 TL
 2. İleri Girişimci Desteği => 65.000 TL + 270.000 TL

Kadın girişimciler bu her iki programdan diğer girişimcilere göre en az 10.000 TL daha avantajlı bir şekilde yararlanarak iş yeri kurabilmektedirler. Buraya kadar tamam isek, şimdi de bu her iki programın sizlere sağlamış olduğu avantajlı imkanlarından herkesin anlaşabileceği şekilde anlatımına geçebiliriz.

1- KOSGEB Kadın Geleneksel Girişimci Desteği

İlk olarak 10.000 TL daha fazla bir şekilde hibe alabileceğiniz destek programı olan ”Geleneksel Girişimci Desteği” programından sizlere bahsedeceğim. Bu program daha önceleri iş yeri kuracaklara almış oldukları yeni makine ve işletme giderleri (kira, işçi) için hibe veriyordur. Önceleri bu programın en kötü yanı almış olduğunuz makineleri en az 2 yıl kullanmak zorundaydınız. Şimdi ise bu şart kalktı. Artık sadece açılış giderleriniz ve çalıştırmış olduğunuz işçilerin prim ödemlerine göre hibe alabilmekte siniz. Programdan yararlana bilmek için ise iş fikrinizin ilk olarak KOSGEB Desteklenen Sektörler içerisinde yer alması gerekir. Daha sonra ise Geleneksel Girişimcilik Eğitimi almanız yeterli olacaktır. İş fikri NACE kodlarında yer alan, girişimcilik sertifikası iş yeri açan kadınlara verilen hibe miktarı ise şu şekildedir.

 

Destek tablomuzda görüldüğü gibi bir kuruluş desteği, bir de performans desteğinden bahsedilmiştir. Peki bunlar ne anlama geliyor?

Kuruluş Desteği: Burada kuracağınız işletme şayet ”Gerçek Kişi Statüsü” içerisinde yer alıyor ise bir defaya mahsus 5.000 TL kuruluş desteği alırsınız. Eğer ki iş yeriniz limitet gibi sermaye şirketi üzerine kurulacak ise o zaman 10.000 TL hibe kuruluş desteği alırsınız. Kadın girişimci olduğunuz için ama bu her iki miktara +10.000 TL daha fazla alırsınız. Böylece en fazla 20.000 TL kuruluş desteğini iş yerinizi kurduğunuz ilk aylarında alabilirsiniz.

Performans Desteği: Bu destek tamamen çalıştırmış olacağınız işçi sayısı ile alakalıdır. 1. performans dönemi ile 2. performans dönemi olarak ikiye ayrılmaktadır. 1. performans dönemi iş yerinin kurulduğu 1. ayı ile 12. ayı arasındaki geçen süredir. 2. performans dönemi ise iş yerinin kurulduğu 12 ay ile 24 ay arasındaki geçen zamandır. Bu zaman dilimde çalıştıracağınız işçi sayısına göre alacağınız hibe miktarının hesaplaması da şu şekilde yapılır.

1. PERFORMANS DÖNEMİ

 • Bir yılda ortalama 249 iş günü olduğunu var sayarsak. Şayet bir işçi çalıştırsanız, sizden istenilen 180 ile 539 prim gün sayısını yakalayacağınız için ilk yılın sonunda sadece 5.000 TL daha hibe alırsınız.
 • Şayet 2 ile 3 işçi çalıştırır iseniz o zaman ilk yıl sonunda 10.000 TL
 • 4 ile 5 çalışanın primini öder iseniz o zaman 20.000 TL hibe alırsınız.

Böylece bizim yapmış olduğumuz hesaplamalara göre, ilk sene 5 çalışanın primini öderseniz 20.000 TL daha hibe alırsınız.

2.PERFORMANS DÖNEMİ

 • 360-1079 arasında pirim ödemesi olursa 5.000 TL
 • 1080-1439 gün aralıklarındaki pirim ödemelerine 15.000 TL
 • 1140 ve üstünde pirim ödemelerine ise 20.000 TL

Böylece, kuruluş desteği en fazla 20.000 TL ve 1. ile 2. dönem pirim destek ödemeleriyle toplamda kadın girişimcimiz 60.000 TL hibe alır. İş fikri tehlikeli işler sınıfında yer alıyorsa da 5.000 TL daha sertifika desteği alarak en çok 65.000 TL KOSGEB’den hibe alabilmektedir.

2- KOSGEB Kadın İleri Girişimci Desteği

Yine bu program yeni iş yeri kuracak olan girişimciler için kurulmuş olan bir destek programıdır. Program daha önceleri yoktu. Şimdi ise içeriğinde 270.000 TL kadar bir hibe ile geldi. Bu harika 😉 Bu program da yukarıda bahsetmiş olduğumuz ”Geleneksel Girişimci Desteği” tablosunda yer aldığı şekilde kadın girişimcilere 65.000 TL hibe sağlar. Anacak ”İleri Girişimci Desteği” programın farkı ise kurulan işletme için alınacak olan makine ve yazılım alımlarında ortaya çıkmaktadır. Böylelikle iş fikriniz KOSGEB desteklenen sektörler ve NACE kodlarında İleri Girişimcilik NACE kodlarında ise, teknoloji faaliyetinize göre aşağıdaki hibeleri alırsınız. İş fikrinizin İleri Girişimcilik NACE kodları içinde mi? içinde ise hangi teknolojik faaliyet dahilinde olduğunu da BURADAN öğrene bilirsiniz.

Tablo da sizin de görmüş olduğunuz gibi, makine ve yazılım alacaklara,

 1. Düşük Orta” Teknoloji düzeyi iş fikrinde yer alanlar 100.000 TL hibe verildiği belirtilmiştir. Bu miktar yapacağınız harcamayı temsil eder. Böylece 10.000 TL harcama yaparsanız Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının YERLİ MALI tebligatına uygun olması durumunda %90 olarak 90.000 TL geri alırsınız. Yurt dışı için ise %75 olarak 75.000 TL hibe alırsınız.
 2. Orta Yüksek” düzeyde bir iş fikrine sahipseniz, 200.000 kadar alım yapabilirsiniz. Yine bununda yerli olması durumunda %90 olan 180.000 TL geri alırsınız. Yurt dışı olması durumunda ise %75 olan 150.000 TL hibe miktarını alırsınız.
 3. Yüksek Teknoloji Düzeyi” bir iş fikri içerisinde iseniz. En çok 300.000 TL kadar gider karşılığı hibe desteği alırsınız. Bunun da yeri olması halinde %90 olan 270.000 TL geri alırsınız. Ülke dışı üretim olması durumunda da 225.000 TL miktarını geri alabilmektesiniz.

KOSGEB kadın girişimci her iki destek programı kapsamında verilen hibe miktarları bu şekildedir. Peki, bu miktarlardan yararlanmanın şartları nelerdir?

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

KOSGEB tarafından verilen hem ”Geleneksel Girişimcilik Desteği” hem de ”İleri Girişimcilik Desteği ” programından yararlana bilmeniz için şartlara uygun olmanız gerekir. Aksi taktirde kurum her iş yeri açacağım diyen bayanlara bu desteği vermez. İstenilen şartlar nelerdir? diyenler için de bir liste oluşturduk. Bu şartlara uygun iseniz de yukarıda bahsetmiş olduğum hibe tutarlarını almaya hak kazanırsınız.

 1. Mutlaka iş fikrinizin KOSGEB desteklenen sektörler içerisinde yer alması.
 2. Girişimcilik sertifikası sahibi olmanız. (NACE kodunuza göre İleri Girişimcilik Sertifikası dahil)
 3. Daha önce KOSGEB üzerinden hibe almamış olmanız.
 4. 18 yaşından büyük olmanız. (üst yaş sınırı yoktur)
 5. PKK, FETÖ gibi herhangi bir yasa örgütü ile bağınızın olmaması
 6. Okur yazar olmanız yeterlidir.

Genel olarak KOSGEB kadın girişimci desteği alacaklar için aradığı şartları bunlardan oluşmaktadır.! Bu şartlara sahipseniz de başvurunuzu aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

KOSGEB’den Kadın Girişimci Kredisi Nasıl Alınır?

İş fikriniz şayet destek alıyorsa, KOSGEB kadın girişimci kredisinin almanın ilk şartı eğitim almaktan geçer. Eğitimlerin alınması da artık inanın ki geçmiş senelere nazaran çok daha basit hale geldi. Şimdi artık hiç sıra beklemeden İnternet üzerinden ”Uzaktan Eğitim” uygulaması ile alabilirsiniz. Üstelik bu eğitimleri İnternet bağlantısı olan bütün teknolojik aletler üzerinden alabiliyorsunuz. Ömür boyu geçerliliğe sahip olan bu sertifikanın nasıl alınacağını da aşağıdaki adımlarımızı takip ederek gerçekleştire bilmektesiniz.

 1. İlk olarak PTT şubelerinden bir e-Devlet şifresi alınız.
 2. Daha sonra https://lms.kosgeb.gov.tr/ adresine giriş yapınız.
 3. Sayfaya aşağıya indirdiğinizde ”Öne Çıkan Eğitimler” bölümünden ”Geleneksel Girişimcilik Eğitimi” bölümünden ”Eğitime Başla” deyiniz.
 4. Sizi karşılayan 10 tane videoyu sırası ile izleyin ve video sonrasındaki testleri cevaplayın. (bu arada alacağınız puan hiç önemli değil 😉  )
 5. Video ve testler sonrasında girişimcilik belgesi talep et diyerek e-Devlet üzerinden belgenizin çıktısını alabilirsiniz.

Açılacak olan iş yeri İleri Girişimcilik NACE kodlarında yer alıyorsa, aynı şekilde sayfada yer alan İLERİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI tamamlanması gerekilir. Eğitimleri tamamlayan kadın girişimciler, hibe alabilmek için bir sonraki adıma geçebilir.

Bu adım ise iş yerinin kurulmasıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise kuracağınız işletmenin Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmasıdır. Kendi öz sermayenizle kanun ve nizamlara uygun kurduğunuz iş yeriniz için daha sonra hibe başvurusunda şu şekilde sağlaya bilirsiniz.

 1. İlk önce KOSGEB’e kayıt olmanız gerekir.
 2. Daha sonra KOBİ Beyannamesi Formu doldurmalısınız.
 3. Sonra e-Devlet üzerinden https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler adresine giriş yapınız. Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’na bir kere tıklayınız. Açılan pencerede ”Geleneksel Girişimci Desteği Başvurusu” bölümüne girerek gerekli işlemleri sağlayınız. (Resimde gösterdiğim yerden)

Tüm bu işlemler sonrası almış olduğunuz çıktılar ile birlikte KOSGEB İl Müdürlüğünüze başvuruda bulunmanız gerekir. Şayet evraklarınız tam ve eksiksiz ise kurum size iş planı sunumu yapmak için size herhangi bir gün tayin eder. O gün geldiğinde kurula iş planınızı sunar ve onaylatır iseniz desteklerden yararlanırsınız. İş planınızı nasıl hazırlayacağınızı da bilmiyorsanız, videomu izlemeniz yeterlidir.

KOSGEB’den hibeyi aldık. Ama, almak için de bahsetmiş olduğum gibi kendi sermayenizle iş yerinizi kurmanız gerekmektedir. Peki, ya sermayeniz yok ise? Bunu yine devlet desteği ile nasıl tedarik edebilirsiniz?

Halk Bankası Kadın Girişimci Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Kendi işini kurmak istiyor ama sermaye sıkıntısı mı çekiyorsunuz? Yada işinizi kuralı 6 ay oldu işletmenizin krediye mi ihtiyacınız var? Öyle ise, Halk Bankası kadın girişimci kredisi ile tanışın! Çünkü; Halkbank işi yürüklükte olan kadınlara tam 6 ay ana para ödemesiz olarak 90.000 TL kadar kredi vermektedir. Yeni iş yeri açacak olan kadın girişimcilerimize de 50.000 TL kredi olanağı sağlamaktadır. 36 ay vadeli olarak verilen bu kredinin faiz oranlarını sizler için hesaplama yaptık. Bu hesaplama işlemine geçmeden birde yine Halkbank üzerinden sağlanan KOSGEB destekli faizsiz krediden den bahsetmek istiyoruz. O ise; yapılan protokol anlaşması kapsamında 30 yaş altı genç kadın girişimcilere 100.000 TL faizsiz kredi de verilir. İşini sahibi olduğu melek sertifikası kurmuş olanlara ise bu miktar 225.000 TL kadar çıkmaktadır. Halkbank tarafından kadın girişimcilere verilen tüm kredi desteğinin detayları, şartları ile birlikte ise şu şekildedir.

Halkbank Kadın Girişimci Kredisi Özellikleri Nelerdir?
İlk defa iş yeri açmış yada açacak olan kadın girişimcilerimiz için oluşturulmuş olan bir kredi paketidir.
 • İşini kuran kadın girişimcilere kredinin miktarı 90.000 TL olmaktadır. Yeni iş kuranlara ise bu miktar 50.000 TL olmaktadır. (6 ay şartı yeni iş yeri kuracaklardan aranmaz, vergi levhası çıkartmaları halinde başvurularını yapabilirler. Evinizi iş yeri olarak göstermeniz yeterli olacaktır.)
 • Kadın girişimci kredisi 6 ay ana para ödemesiz 36 ay vadeli olarak verilir.
 • 6 ay sonra taksit ödemeleri ayda bir olarak sağlanır.
 • Kredi geri ödeme süresi boyunca bankacılık işlemlerinden ücret alınmaz
 • 5.000 TL de kredili mevduat hesabı verilmektedir.

 

Halkbank 0 Faizli Kadın Girişimci Kredisi Özellikleri Nelerdir?
 • KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi tamamlamanız, iş planınızı da onaylatmanız durumunda 30 yaş altı iseniz 100.000 TL verilir.
 • En az  1 senelik 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında aldığınız ustalık belgenizle kurduğunuz işletmeyi çalıştırıyorsanız da 225.000 TL faizsiz kredi verilmektedir.

Bunun haricinde iş yeri açıp, finansman desteğine ihtiyacı duyanlara ”KOBİ Finansman Destek Programı” da sağlanır. Bu programda ise 70.000 TL faiz desteği, 36 ay vadeli olarak verilir.

Yukarıda özelliklerini paylaştığımız kadın girişimcilere 50.000 ile 90.000 TL kredinin hesaplama ve başvuruları ise aşağıdaki başlığımızda detaylı olarak yer alır.

Halkbank Kadın Girişimci Kredisi Başvuru Formu (Faiz Hesaplama Tablosu)

Halkbank kadın girişimcilere 6 ay ana para ödemesiz kredi vermektedir. Bu kredi desteğini iş yeri olanlara 90.000 TL nakit olarak sağlar. 10.000 TL sini ise Paraf ticari kart ve kredili mevduat hesabı olarak verir. Yeni iş yeri açacak olan kadın girişimcilere ise 50.000 TL kredi olarak vermektedir. İş yeri sahibi ve iş yeri açacak olan kadın girişimcilere verilen Türkiye Halk Bankası kadın girişimci kredisinin özelliklerini yukarda bahsettim. Ancak, orada bu kredinin faiz oranları ile başvuru formuna yer verdim. Daha net anlaşılması açısından bunları ise burada sizlerle paylaşmak istedim.

 • Halkbank Kadın Girişimci Kredisi faiz oranı senelik %16.50 olmaktadır. Aylık olarak ise bu oran %1.37 olur. Peşin komisyon kesinti miktarı ise %0.05 olmaktadır. Geri ödeme planı ise 6 ay ana para ödemesiz 30 ay vadeli olarak şu şekildedir.
Halkbank Kadın Girişimci 50.000 TL 36 Ay Geri Ödeme Planı
No Taksit Tutar Anapara Kalan Anapara Tutarı
1 629,99 0 50.000
2 1.816,81 1.116,83 48.883,17
3 1.132,47 47.750,7
4 1.148,33 46.602,37
5 1.164,4 45.437,97
6 1.180,7 44.257,27
7 1.197,23 43.060,04
8 1.213,99 41.846,05
9 1.230,98 40.615,07
10 1.248,21 39.366,86
11 1.265,7 38.101,16
12 1.283,41 36.817,75
13 1.301,38 35.516,37
14 1.319,6 34.196,77
15 1.338,07 32.858,7
16 1.356,8 31.501,9
17 1.375,8 30.126,1
18 1.395,06 28.731,04
19 1.414,6 27.316,44
20 1.434,4 25.882,04
21 1.454,48 24.427,56
22 1.474,84 22.952,72
23 1.495,49 21.457,23
24 1.516,43 19.940,8
25 1.537,66 18.403,14
26 1.559,18 16.843,96
27 1.581,01 15.262,95
28 1.603,15 13.659,8
29 1.625,58 12.034,22
30 1.648,34 10.385,88
31 1.671,42 8.714,46
32 1.694,82 7.019,64
33 1.718,54 5.301,1
34 1.742,61 3.558,49
35 1.767 1.791,49
36 1.816,56 1.791,49 0
TOPLAM 64.218,09 50.000
Halkbank 90.000 TL Kadın Girişimci Kredisi Geri Ödeme Planı
No Taksit Tutar Anapara Kalan Anapara Tutarı
1 1.133,97 0 90.000
2 3.270,26 2.010,29 87.989,71
3 3.270,26 2.038,44 85.951,27
4 3.270,26 2.066,98 83.884,29
5 3.270,26 2.095,92 81.788,37
6 3.270,26 2.125,26 79.663,11
7 3.270,26 2.155,01 77.508,1
8 3.270,26 2.185,18 75.322,92
9 3.270,26 2.215,78 73.107,14
10 3.270,26 2.246,79 70.860,35
11 3.270,26 2.278,24 68.582,11
12 3.270,26 2.310,14 66.271,97
13 3.270,26 2.342,48 63.929,49
14 3.270,26 2.375,27 61.554,22
15 3.270,26 2.408,52 59.145,7
16 3.270,26 2.442,25 56.703,45
17 3.270,26 2.476,44 54.227,01
18 3.270,26 2.511,11 51.715,9
19 3.270,26 2.546,26 49.169,64
20 3.270,26 2.581,91 46.587,73
21 3.270,26 2.618,05 43.969,68
22 3.270,26 2.654,71 41.314,97
23 3.270,26 2.691,87 38.623,1
24 3.270,26 2.729,55 35.893,55
25 3.270,26 2.767,77 33.125,78
26 3.270,26 2.806,52 30.319,26
27 3.270,26 2.845,81 27.473,45
28 3.270,26 2.885,64 24.587,81
29 3.270,26 2.926,05 21.661,76
30 3.270,26 2.967,01 18.694,75
31 3.270,26 3.008,55 15.686,2
32 3.270,26 3.050,66 12.635,54
33 3.270,26 3.093,38 9.542,16
34 3.270,26 3.136,68 6.405,48
35 3.270,26 3.180,59 3.224,89
36 3.270,03 3.224,89 0
TOPLAM 115.592,84 90.000
Başvuru işlemi ise İnternet üzerinden resimli olarak anlattığım şekilde yapılmaktadır.

Kadın girişimcilerimiz son yıllarda özellikle ev yemekleri, organik köy ürünleri yada geleneksel giyim, çeyiz gibi eşya üretimleri için nasıl hibe alabileceğini Organik Yöresel Doğal Ürün Satışına Devlet Desteği de geniş olarak açıkladığımı belirtmek isterim.

Bunun için ilk olarak;

 1. Buradaki başvuru formu olan İnternet adresine giriş yapalım.
 2. Kadın Girişimcilere Dijital Kredi bölümüne inelim. Ben aşağıdaki resimde en üst miktar ve geri ödeme planı için girilmesi gerekilenleri forma girdim. Sizde aynı şekil gire bilirsiniz.
 3. Daha sonra formun altında yer alan HESAPLA diyelim.
 4. Hesaplama tablosunun altındaki BAŞVURUNUZA DEVAM EDİN butonuna tıklayınız.
 5. Kredi paketi özetiniz gözükecek. Bunun altındaki BAŞVURUNUZA DEVAM EDİN diyelim.
 6. T.C. ve iletişim bilgilerinizi yeni açılan sayfaya giriniz.
 7. Firmanıza ait vergi bilgilerini girelim.
 8. Şube bilgilerini girelim ve başvuru işlemimizi tamamlayalım.

Başvurunuz onay alırsa işlemlerinizi tamamlamak için en yakın Halkbank şubesine artık gidebilirsiniz.

YORUMLAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 876 YORUM
 1. Zekiye Özay dedi ki:

  Merhaba, 23 yaşındayım temizlik malzemeleri toptan ve parekende satışı için dükkan açmak istiyorum. Hibe almam mümkün mü?

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   Evet, mümkündür. Bayan olduğunuz için hem yüksek hibe hemde vergi avantajınızın olacağını da bilmenizi isterim.

 2. huriye sarıcan dedi ki:

  merhaba ben hale hazırda ıs yerım var buyutmek ıcın hıbe yardımı alabılırmıyım ınternet cafe ısletmecısıyım aynı zmanada kucuk bır bakkla dukkanım var nuyutmek ıstıyorum

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   Şuan hibe ne yazık ki yok hanım efendi.

 3. Meryem Kazak dedi ki:

  Merhaba. 40 yaşında ve engelliyim. Yöresel doğal yemek ürünlerimin satışını için dükkan açmak istiyorum. Geleneksel girişimcilik eğitimini alıyorum ayrıca nace koduna ihtiyaç duyacak mıyım duyacaksam nace kodunu bir türlü bulamadım yardımcı olur musunuz. Engelli olduğum için ilk etapta verilen 5000 TL 10000 TL olarak yükselecekmidir.

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   Size önerim bu işletmeyi İŞKUR üzerinden açmanızdır. Çok daha fazla hibe alırsınız.

 4. serap kaya dedi ki:

  merhaba ,
  ben ev hanımıyım , kendi arazimde köy yumurtası (gezen tavuk ) yeri yapmak yumurta satışı yapmak istiyorum
  bana hibe yada koskeb den nasıl destek sağlarlar.
  Aynı zamanda devlet vergi durumu hakkında bilgim yok bana vergi için karşıma nasıl sıkıntı çıkabilir
  bilgi alabileceğim kuruluş varmı yada siz bilgi verebilirmisiniz
  tşk

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   Üretim ile satış farklı konular. Üretim için Tarım İl Müdürlüklerinden destek alabilirsiniz. Ticaretini yapacaksanız KOSGEB den destek alabilirsiniz. Ama, daha önce vergi levhanız olacağı için bu desteği alamazsınız. 30 yaş atından iseniz 70 bin TL kadar gelir beyanı ve SGK pirim ödemlerinize destek alabilirsiniz.

 5. şehriye dedi ki:

  merhaba 40 yaşında bir bayanım plise perde imalat atölyesi açmak istiyorum . bu iş kolunda hibe almam mümkünmüdür.

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   13.92.03
   Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak saçaklarının, farbelalarının ve malzemelerinin
   imalatı (gipür, tül perde ve kalın perdeler dahil) olarak destek alabilirsiniz.

 6. NUR dedi ki:

  47 yaşında emekli bir kadınım e ticaret züccaciye ürünleri satmak istiyorum kosgeb hibe kredisi alabilir miyim
  ya da eşim engelli emekli (%42) şahıs firmasını hangimizin adına açmak mantıklı olur

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   KOSGEB için ikinizde aynı hibe desteğini alabilirsiniz. Ama İŞKUR üzerinden eşiniz başvuru yaparsa çok daha fazla hibe alabilir.

 7. Hacer dedi ki:

  Merhaba ben 25 yaşındayım 1 yıla yakındır kendime güzellik salonu açtım kosgeb hibe desteğinden yararlanabilirmiyim ve ne kadar destek veriyorlar.

  1. Hacer dedi ki:

   Bide bu 100 bin tl faizsiz kredidende yararlanabiliyormuyum bilgi alabilirmiyim

   1. KOSGEBAdmin dedi ki:

    İş planınız onay alırsa yararlana bilirsiniz.

  2. KOSGEBAdmin dedi ki:

   Daha önce açtığınız için ne yazık ki yararlanamazsınız artık.

 8. Naciye dedi ki:

  Merhaba ben 32 yaşındayım tuhafiye dükkanı açmak istiyorum 25 bin TL sermayem var yeterli gelmiyor hibe almam mümkünmüdür teşekkür ederim

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   Kadın girişimciler de yaş şartı yoktur. Hibe alabilirsiniz. Sektör destek almaktadır.

   1. Arzu dedi ki:

    Merhaba ben kırk yaşındayim cay evi açmak istiyorum kosgeb ten destek alabilir miyim

    1. KOSGEBAdmin dedi ki:

     Yaşınızın herhangi bir engelli yok, ama kurum çay ocaklarında belli alanlarındakilerini destekliyor. Bunun için gidip sormanız çok daha sağlıklı olacaktır. Örneğin: Kantincilik faaliyetleri

 9. sporcu dedi ki:

  Bayanlara özel spor salonu açmak istiyorum beden eğitimi ve spor öğretmenliği mezunuyum. Bu bağlamada;
  1- Destek alabilir miyim ?
  2- Alabilirsem ne kadara kadar alabilirim ?

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri dahildir. 10 Bin TL açılış için hibe alabilirsiniz.

 10. YASEMİN BEYAZKUŞ dedi ki:

  Merhaba, e ticaret üzerinden el yapımı takı ve aksesuar satışı yapmak istiyorum 24 yaşındayım hibe alabilir miyim acaba?