Hibe Kredi

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler Nelerdir?

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler Nelerdir?

Yeni bir iş yeri kuracak olan girişimcilerden devlete ait resmi kurumlar olan Belediye, Vergi dairesi, Ticaret ve Esnaf odaları ile SGK ve BAĞ-KUR kurumlarınca bazı gerekli belgeler istenir. 2021 yılında yeniden düzenlenen Türk Ticaret Kanunu kapsamında bu evraklar her ticari faaliyet gören esnaflardan istenilmektedir. Açacağınız sektördeki dükkan (işletme) göre bu belgeler değişiklik göstere bilmektedir. Tam olarak yasal mevzuatlar çerçevesinde bir işletme kurmak için bu belgeler nelerdir?

İş Yeri Açmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kendi iş fikri üzerinden dükkan açmak isteyen erkek veya kadın girişimciler mutlaka yasal mevzuatları yerine getirmeleri gerekmektedir. Belediye, Vergi odası, Ticaret odaları, Esnaf odaları bu kurumların başında yer almaktadır. Birde kendine ait iş yeri açmak isteyenler için iyi bir de muhasebeciye ihtiyacınız olacaktır. Muhasebeci iş yerinizin girdi ve çıktıklarını (Faturala) takip etmek için bir halli önemlidir. Devlette ödenmesi gereken verginin doğru bir şekilde tahsis edilmesi için mutlaka iyi bir muhasebeci ile görüşünüz. Ayrıca muhasebeciler ile görüşerek de iş yeri açmak için size uygun vergi usulünü de öğrenmiş olursunuz. Şimdi gelelim iş yeri açmak için gerekli evraklar neler olduğuna?

Vergi Dairesine Verilmesi Gereken Evraklar

İş fikrini hayat vermek isteyen girişimciler maliye ile sorun yaşamamaları için vergi dairesine bildirim yapmaları gerekmektedir.  Vergi dairesine bildirim yapılmadan önce dükkanın açılmış olması şarttır. Çünkü bunun en büyük nedeni istenilen evrakların içerisinde dükkan kira ve adres bildiriminin de yer almasıdır. Şimdi gelelim vergi dairesince istenilen diğer evraklara. Bu evraklar işletmenin türüne göre 3 ayrılır.

Gelir Vergisi Mükelleflerinin Hazırlaması Gereken Belgeler

 • Muhasebeci tarafından hazırlanmış olan iş yeri açma bildirim formu
 • Noter tarafından onaylanmış kaşelenmiş imza örnekleri
 • T.C. Nüfus cüzdanının fotokopi örneği. (mutlaka aslıdır onaylı olması gerekmektedir)
 • İkametgah ettiğiniz adres bildirimi için bağlı olduğunuz muhtarlık dan onaylı yer bildirimi.
 • Dükkan bilgileri (kira kontratı ve tapu belgesi)

bu belgelerin kontrolleri sonrasında sizlere her hangi bir iç tüzüğe aykırı bir durum bulunması durumda bağlı olduğunuz vergi numarası üzerinden vergi levhası düzenlenmektedir.

Basit Usul İş Yeri Açma Masrafları Belgeleri Nelerdir?

Vergi dairesine bildirim yapabileceğiniz bir diğer türde basit usul ile açılan iş yeri türüdür. Basit usul esnaf olmanın en büyük şartı işinizin bizzat kendiniz tarafından durmanızdır. İkinci şartı ise işletmenin kira bedelinin düşük olarak gösterilmesidir. Bu miktar şehirlere göre değişiklik göstere bilmektedir. Bazen büyük şehirler için 6.000 TL kadar olurken küçük şehirler için bu miktar 3.000 TL kadar düşebilmektedir. Diğer bir şartı ise yıllık olarak işletmede dönen ciro miktarıdır. Bu tutar ise senelik 120.00 liraya kadar çıkmaktadır. Basit usul esnaflara örnek vermemizi isterseniz, anahtarcılar, kuaförler, bakkallar ve manavlar gibi küçük işletmeler diyebilirim. Basit usul ile bir işletme kuracaksanız ise bu şartlara uygun iseniz aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekir.

 1. Vergi dairesine işletme kurulduktan sonra işe başlama bildirgesi ( http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannameler/isebaslama_birakmabildirimi.xls ) indiremiyorsanız bizden bu işe başlama bırakma bildirimi bağlantıdan indire bilirsiniz.
 2. Noter tarafından onaylatılmış imza sirküleri
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Muhtardan yada il nüfus dairesinden alınmış olan ikametgah belgesi

Ticari Plaka Taksi, Servis Kamyon Sahiplerinin Vergi Dairesine Vermesi Gereken Evraklar

Herhangi bir durağa bağlı olarak ticari araç kullanacaksanız dahi vergi dairesine bunun bildirimini yapmanız gerekmekte siniz. Sizlerden istenilen belgeler ise şunlardır.

 1. İş yeri açılış bildirim belgesi
 2. Onaylı nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Muhtar yada nüfus dairesinden alınmış ikametgah belgesi
 4. Kullanacağınız taşıta ait fatura

Bütün usullere göre vergi dairesince istenilen evrakların listesini buradan bulabilirsiniz.!

Belediyeler Tarafından İstenilen Gerekli Belgeler

blank

İş Yeri Açmak İçin Belediyeler Alınacak Gerekli Evraklar

Belediyeler iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi adına kurulacak olan işletmenin cinsine göre evraklarını belirlemektedir. Açılacak olan iş yeri durumuna göre belediyeler tarafından istenilen belgeler 3 bölümden oluşmaktadır.

 • Gayri sıhhi müesseseler (Çıkardıkları duman ve koku ile çevreye ve insana zarar veren müesseseler örnek: yakıcı, uçucu madde içeren Lpg dolum tesisleri, maden ocakları, kireç alçı fabrikaları,  gibi)
 • Umuma açık müesseseler (Toplu halde eğlenme merkezleri; İnternet cafe, Sinema, Cafe, Gazino, Meyhane, Pavyon, Motel, Otel, İçkili lokantalar gibi.)
 • Sıhhi müesseseler ( Bakkal, Market, Et ürünleri satıldığı yerler kasap, şarküteri vb. Kuruyemiş, Büfe, Lokanta, Kafeterya, Pastane, Çay ocakları, Berber, Kuaför, Taksi Durağı gibi )

Bu üç bölümde açılacak olan işletmeye göre iş yeri açma belgeleri tanzim edilmesi gerekmektedir.

Gayri Sıhhi Müesseseler İçin Belediyelere Verilecek Olan Belgeler

Açılacak olan iş yeri gayri sıhhi müesseseler de yer alıyorsa aşağıda yer alan belgeleri bağlı olduğunuz belediyeye getirmeniz gerekmektedir.

 • Vergi levhasının iki adet fotokopisi
 • İşletme kira kontratı
 • Dükkanın tapusunun fotokopisi
 • Dükkanın yer aldığı binanın imar durumu ( Bu belge tapu fotokopi ile gidilip imar arşivinden temin edilecek )
 • Açılacak olan işletmenin yangın söndürme tüplerinin dolum faturası
 • İşletme sahibinin T.C. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Portöy muayene kartı
 • Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
 • İşletmenin üstünde oturan sakinler varsa imzalı olur belgesi ( muvafakatname )
 • İşletme sahibine ait ustalık belgesi
 • Yapı sağlamlık ve itfaiye olumlu belgeli
 • Kurulacak olan işletme şirket ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Faaliyet belgesi,

Umumu Açık Yerler İçin Belediyelere Verilecek Olan Evraklar

Kurulacak olan işletme yukarıda da  belirttiğimiz gibi umumi açık bir müessese sınıfında yer alıyorsa bağlı olduğunuz belediye aşağıdaki evrakları getirmenizi isteyecektir.

 • Vergi levhasının 2 adet fotokopisi
 • Tapu ve kira kontratı fotokopileri
 • Bina imar durumu
 • T.C. Nüfus cüzdanı
 • Yangın söndürme tüpü dolum faturası
 • Portör muayene kartı
 • Bağlı bulunan esnaf odasına ait kayıt belgesi
 • İşletme bina içinde ise sakinler tarafından imzalanan muvafakatname
 • Olumlu itfaiye belgesi
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı kayıt örneği ve sabıka kaydı
 • İl veya ilçe emniyetinden alına tahrikat raporu
 • Cami ve okullara mesafe krokisi
 • Yapı sağlamlığı
 • Kurulacak olan işletme şirket ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Faaliyet belgesi

Sıhhi Müesseselerden Belediye Tarafından Talep Edilen Resmi Belgeler

Açılacak dükkan sıhhi müessese sınıfında yer alıyorsa aşağıdaki belgeleri belediye getirmeniz gerekmektedir.

 • Vergi levhasının iki adet fotokopisi
 • Kira kontratı ve tapu fotokopisi
 • Binanın imar durumu hakkında belge
 • T.C. Nüfus cüzdanı belgesi
 • Yangın söndürme tüpü dolum belgesi
 • Gıda üzerine satış yapan veya kuaför gibi insanlar ile temas içinde iş yapan işletme çalışanlarından portör muayene kartı
 •  Bağlı olunan esnaf odası kayıt belgesi
 • Ustalık belgesi
 • Açılacak olan işletme şirket bünyesinde hizmet verecek ise Ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, Faaliyet belgesi

Açılacak olan iş yeri için BAĞ-KUR bildirim belgesi

Açılacak olan iş yeri emekli veya başka bir yerde çalışan sigortalı birinin üstünde gözükmüyorsa bu belgeyi indirip doldurarak SGK hizmet binasına ilgili memura vermeniz icap etmektedir.

Ticaret ve Esnaf Odasına Verilmesi Gereken Belgeler

blank

İş Yeri Açmak İsteyenlerden Esnaf Odalarının İstediği Belgeler Nedir

Açmış olduğunuz iş yerinin bildirimini en geç on beş gün içerisinde Ticaret odasına bildirmeniz gerekmektedir. Tabi basit üzül ile ticari faaliyet göstermiyorsanız. Yıllık ve aylık gelir giderinize göre belirlenen vergi usule göre ticaret ve esnaf kefalet odasına kayıt olmanız şarttır. Her iki kuruma göre istenilen belgeler aşağıda yer almaktadır.

Ticaret Odasına Verilmesi Gerekilen Belgeler

Aylık ve yıllık cironuza göre ticaret odasına kayıt olması gereken işletme sahibi KOBİ veya esnaflar aşağıdaki belgeleri bağlı oldukları ticaret odalarına getirmeleri icap etmektedir.

 • İki adet imza beyannamesi
 • Vergi levhası, kira kontratı ve tapu fotokopisi
 • Tutulacak olan ticari defterin noter tarafından tasdikli nüshası fotokopisi
 • İkametgah il muhabiri ve nüfus kaydı örneği
 • Oda tarafından verilen taahhütname ve yine oda tarafından verilen matbu dilekçe

Not: 2019 senesinde oda kayıt bedeli olarak yaklaşık olarak 720 lira ödemeniz çıka bilmektedir.

Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt için verilmesi gereken evraklar

Cirolarına göre esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmak isteyenler için verilmesi gereken evraklar ve belgeler aşağıdaki gibidir. Ayrıca güncel olarak Esnaf odası kayıt belgeleri nelerdir ücretleri ne kadardır yine burada bulabilirsiniz.

 • Vergi levhası fotokopisi
 • T.C. Nüfus cüzdan fotokopisi
 • İkametgah edilen meskene ait il muhabir belgesi
 • Ustalık belgesi
 • Taksi, toplu taşımacılık yapacaklardan araçlara ait ruhsat fotokopileri
 • Sicil ilan ve harç bedeli dekontları

 

BİZİ LÜTFEN DEĞERLENDİRİN
[Toplam: 2 Ortalama: 5]

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 28 YORUM
 1. Mert dedi ki:

  55.20.01 Nace kodlu Bungalov tesisi açmak istiyorum . Ne gibi onaylar ve belgeler düzenlenmesi gerekiyor

 2. Hüseyin dedi ki:

  Beyaz eşya servisi yetkili servis açınca hibe alabiliyormuyuz

  1. KOSGEBAdmin dedi ki:

   Evet alabilirsiniz Hüseyin bey,